Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nya avtal ska leda till bättre vinterväghållning

I de nya avtalen, som gäller från den 1 oktober 2016, ställs ökade krav på kvalitén. Möjligheter till samordning ökar också, eftersom det kommer att vara en entreprenör som ansvarar för all snöröjning inom varje specifikt område.

Målet är att vinterväghållningen ska hålla en enhetlig standard i kommunen. Det ska vara tydligt vilken entreprenör som ansvarar för snöröjningen i varje område. Snöröjningen kommer att ske likartat oberoende av upphandlad leverantör. Samarbetet vid gränsområdena mellan olika områden ska också fungera oberoende av leverantör.

För att öka samordningen mellan vägenheten, park- och naturenheten och lokalenheten har vägenheten övertagit ansvaret för alla parkvägar. Samma entreprenör kommer också att utföra vinterunderhåll på kommunal fastighetsmark t.ex. skolor och förskolor inom varje område.

Vinterväghållningen i kommunen har upphandlats från PEAB Drift och underhåll AB, Svensk Markservice Aktiebolag och Svevia AB.

Alla avtal gäller under perioden 2016-10-01 till och med 2019-08-31 med möjlighet till förlängning 2 + 2 år till och med 2023-08-31.

Avtalen med PEAB Drift- och Underhåll AB omfattar vinterväghållning på kommunala vägar och gårdar på Sicklaön:

 • ett avtal avser vinterväghållning på kommunala vägar, parkvägar, parkeringar, GC-banor, parkeringar och busshållplatser på Sicklaön
 • ett avtal omfattar vinterväghållning på kommunala skolgårdar och förskolegårdar och gårdar på andra kommunala fastigheter på Sicklaön
  Här kan du läsa båda avtalen.

Avtalen med Svensk Markservice Aktiebolag omfattar vinterväghållning på kommunala vägar och gårdar i Boo:

 • ett avtal avser vinterväghållning på kommunala vägar, parkvägar, parkeringar, GC-banor, parkeringar, busshållplatser och trappor i Boo
 • ett avtal omfattar vinterväghållning på kommunala skolgårdar och förskolegårdar och gårdar på andra kommunala fastigheter i Boo
  Här kan du läsa båda avtalen.

Avtalen med Svevia AB omfattar vinterväghållning på Saltsjöbadsleden i Nacka samt kommunala vägar och gårdar i Älta, Fisksätra, Saltsjöbaden:

 • Saltsjöbadsleden
  Här kan du läsa avtalet.
 • ett avtal avser vinterväghållning på kommunala vägar, parkvägar, parkeringar, GC-banor, parkeringar, busshållplatser och trappor i Älta, Fisksätra, Saltsjöbaden.
 • ett avtal omfattar vinterväghållning på kommunala skolgårdar och förskolegårdar och gårdar på andra kommunala fastigheter i Älta, Fisksätra, Saltsjöbaden
  Här kan du läsa båda avtalen.

Frågor om inköp och upphandling

Kontakta inköpsenheten: epost: upphandling@nacka.se

Gällande avtal

Gällande avtal hittar du i e-avrop.

Sidan uppdaterades: