Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Februari

Påminnelse: Seminarium om Dialog med leverantörer före en upphandling

Hur kan vi och hur bör vi föra dialog med leverantörer inför en upphandling? Dialog är en viktig del av marknadsanalysen i kommunens inköpsprocess. Inte minst för att kunna göra långsiktiga och framgångsrika affärer. Upphandlingsmyndigheten kommer till stadshuset den 16 februari klockan 9:00-11:30 för att hålla ett seminarium om det.

Det finns fortfarande lediga platser

Seminariet handlar bland annat om följande frågor:

  1. På vilket sätt säkerställer vi att dialogen är förenlig med de upphandlingsrättsliga principerna om likabehandling och transparens enligt lagen om offentlig upphandling.

  2. Varför håller man en dialog och vilket resultat förväntas.

  3. Olika former av dialog med beskrivning av för- och nackdelar.

  4. Hur ska informationen spridas efter dialog. Dokumentationsplikt, publicering.

En dialog före en upphandling ger förutsättningar för ett långsiktigt och stabilt samarbete med leverantören efter att avtal har ingåtts. Dialogen är till för att tillgodose den upphandlande myndighetens behov. Dialogen får aldrig leda till att någon leverantör ges en otillbörlig konkurrensfördel.

Anmälan
Anmäl dig här till Upphandlingsmyndighetens seminarium den 16 februari kl. 9:00-11:30 i stadshuset, Orminge ÖH-1

Lokalen tar 30 personer. Först till kvarn gäller. Hör gärna av er om ni vill att vi tar upp någon särskild fråga.

Kontaktperson: johanna.elmstedt@nacka.se

Kontakta oss
Du är alltid välkommen att kontakta oss på inköpsenheten om du har frågor eller vill ha hjälp att genomföra en upphandling.

E-post: upphandling@nacka.se

Sidan uppdaterades: