Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Fredagshälsning från Lena Dahlstedt

Hej,

Lena_Dahlstedt_02.jpgHär kommer en kort uppdatering från vårt intensiva arbete med att hantera den pågående Coronapandemin och dess konsekvenser. Det är mycket som pågår på såväl kommunal som regional och nationell nivå. Många medarbetare och chefer gör heroiska insatser för att minska smittspridningen, hantera de samhällsviktiga uppdrag vi har idag och möta de vi är till för. I krisledningen jobbar vi också mycket aktivt med förberedelser för att klara det kommunala uppdraget i ett förvärrat läge.

Våra medarbetare inom skolans och socialtjänstens områden, inte minst inom produktionen, gör ett fantastiskt arbete, både i att möta de vi är till för i deras vardag och i planeringen för att säkerställa kvalitet framåt. Det är ett enormt arbete och ett stort engagemang. Vi ser också att flera medarbetare inom olika verksamheter är frånvarande på grund av sjukdom eller vård av barn och att många barn och att elever är hemma från skolan. Det får naturligtvis stor påverkan på de olika verksamheterna, men alla medarbetare hjälps åt och därför fungerar våra viktigaste verksamheter ändå bra.

Nackas kommunala gymnasieskolor har från och med den 18 mars stängt för att i stället bedriva undervisning digitalt på distans. Enligt de signaler som vi hittills har fått så fungerar det mycket bra. Riksdagen fattade beslut den 19 mars om en ny lag som gör det möjligt att stänga förskolor och skolor, men än så länge har regeringen inte fattat beslut om det. Så kommunens alla för- och grundskolor håller öppet. Samtidigt har vi och alla skolaktörer planerat för hur vi ska hantera frågan om det kommer andra beslut.

Många medarbetare som har arbeten som lämpar sig för distansarbete jobbar hemifrån. Det är bra och viktigt ur ett smittspridningsperspektiv. Beslut om distansarbete fattas i samråd med närmaste chef, med utgångspunkt i verksamhetens behov. Vi behöver alla hjälpas åt för att detta ska fungera bra och vara ett effektivt alternativ. Varje medarbetare och chef har ett ansvar för att vara tillgänglig, hålla kontakt med närmaste chef och kollegor, samt delta på relevanta möten. Vi kan komma i ett läge där vi behöver fördela personal mellan olika verksamheter. Om du vill och kan ställa upp och jobba med andra uppgifter i krisen så prata med din chef, alla behövs. Ett gott exempel redan nu är de barnskötare som har räckt upp handen och jobbar inom omsorgen, där behovet är som störst.

Jag vill tipsa om att använda applikationen Teams, som fungerar utmärkt både för att dela arbetsmaterial och för digitala möten, eller till och med för gemensam fika eller promenad. Teams är dock inte rätt forum för sekretessbelagd information.

Kommunens krisledningsgrupp jobbar tajt med att säkra att alla verksamheter fungerar så bra det går och planera framåt. Vi har fasta möten två gånger i veckan, samt ytterligare möten vid behov för att leda arbetet under den här speciella tiden.

Jag vill passa på och tacka dig för din insats så här långt, tillsammans kan vi göra stordåd, även i kris. Vill också påminna om att vi behöver se varandra extra när vi jobbar hårt, uppmuntra dina kollegor och ta en välförtjänt paus när det går.

Varma hälsningar, Lena

Kommunens uppdaterade information om Coronaviruset, som vänder sig till både medarbetare och Nackabor, hittar du på www.nacka.se tillsammans med de vanligaste frågorna och svaren.

För fakta läs här: www.folkhälsomyndigheten.se, eller www.krisinformation.se

För allmänna frågor om Coronaviruset ring 113 13.

Är du sjuk ring 1177.

Sidan uppdaterades: