Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Stadsdirektörens måndagsmöte 14 december

Kommunfullmäktige i kväll, Utskottsmöten 15 december, Ny policy mot mutor, jäv, bisysslor och representation, ny servicepolicy, Nytt dokument för krisberedskap, Läget i Coronapandemin, Nytt bokningssystem för föreningar, Kommunen delar ut stipendier till kultur- och föreningsliv.

Kommunfullmäktige 14 december

Många ärenden tas upp på årets sista kommunfullmäktige. Några av de viktigaste ärendena är antagande detaljplanerna för Sickla stationshus, Elverkshuset i Centrala Nacka och Morningside Marina. Följ gärna mötet digitalt via länk som finns här

Här finns alla handlingar till kommunfullmktige 14 december 2020

Utskottsmöten 15 december

På tisdag morgon är det möte i kommunstyrelsens verksamhetsutskott och arbetsutskott. På arbetsutskottet tas kommunstyrelsens interna budget upp, särskilt viktig för alla medarbetare i stadshuset. Ta del av ärendet här

En ny internkontrollplan ska också tas upp. Ett gediget arbete ligger bakom, läs gärna! Här finns ärendet om internkontrollplan

Ny policy om mutor, jäv, bisysslor och representation

Stadsjurist Sidrah Schaider berättade om den nya policyn, som är en del av ett projekt för att utveckla den interna kontrollen, som genomförts av stadsledningskontoret. Policyn ger ett förhållningssätt som ska underlätta att arbeta förebyggande mot mutor, jäv, representation och otillåten bisyssla och är nu samlat i ett dokument. Alla måste ta del av den nya policyn. Ärendet finns här

Ny servicepolicy

Stöd- och servicedirektör Hans-Otto Halvorsen berättade om den nya servicepolicyn, och som handlar om hur vi möter våra kunder, det vill säga Nackabor och andra som är verksamma i kommunen. Policyn inleds med "Nacka kommun är en serviceorganiastion". Det innebär att vi alltid ska tänka att vi ger service, även i myndighetsutövning och tillsyn. Dokumentet innehåller sju förhållningssätt som ska styra oss i våra kundkontakter. Här finns ärendet om servicepolicy

Styrdokument för krisberedskap

Trafik- och fastighetsdirektör Mats Bohman presenterade styrdokumentet, som senare ska bekräftas av kommunfullmäktige. Styrdokumentet är ett övergripande ramdokument som beskriver vår organisation, hur vi jobbar med att identifiera risker och hur vi planerar för att ta vårt ansvar för att hantera kriser inom vår region och i kommunen. Två bilagor antas i kommunstyrelsen: en övningsplan och en tidsplan. Här finns handlingarna om krisberedskap

Läget i Coronapandemin

Mats Bohman konstaterade att vi är mitt uppe i pandemin, där osäkerhet råder om vart vi är på väg. Alla med en mobiltelefon har fått ett sms från Folkhälsomyndigheten om att följa de nya skärpta råden. I kommunens verksamhet är läget relativt bra. Det finns smittade på fem boenden i Nacka. Förskolor och låg- mellanstadier är öppna, medan högstadiet och gymnasiet har distansundervisning terminen ut. Skolavslutningen är på fredag. Planering pågår inför vaccination. Mer information kommer längre fram.

Nytt bokningssystem för föreningar

Kultur- och fritidsdirektör Anders Mebius berättade att kommunen genomfört en upphandling av digitalt system för bokning och bidrag. Nacka har varit med som pilotkommun inom framtagandet av SKR:s ramavtal. En modern, användarvänlig och säker tjänst ska bland annat göra det enkelt för föreningar att boka eller avboka lediga lokaler. Systemet ska implementeras i början av 2021.

Utmärkelser inom kultur och fritid

Anders Mebius berättade om en rad stipendier som delas ut för förtjänstfulla insatser inom kultur- och föreningslivet: Kulturnämnden delar ut två priser denna vecka; Priset för Årets föreningsarrangerade kulturevenemang som går till NAV: Scen och priset Årets eldsjäl går till Livkompaniet, som bidrog till att levandegöra 300-årsminnet av Slaget vid stäket.

Fritidsnämnden kommer att dela ut tre priser; Årets förening är Hästhagens IF. Årets förebild är Elin Bryngelsson Lidestedt, ledare inom Nacka teamåkningsklubb. Även Årets unga ledare är verksam inom Nacka teamåkningsklubb och heter Linn Brahme.

Slutord

Året ska utvärderas i eftermiddagens ledningsgruppsmöte. Nästa vecka är det kommunstyrelsens sista sammanträde. Fredag kommer årets sista fredagshälsning med en rolig nyhet inför nästa år. Glöm inte att ta influensavaccin och beställ din julgåva!

.

Sidan uppdaterades: