Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Arbetsplatsglädje och gemenskap på Myrsjö anpassade grund- och gymnasieskola

Den 22 mars delades Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelsen ut. Inom Välfärd skola gick utmärkelsen till Annika Klöfver med medarbetare och skyddsombud på Myrsjö anpassade grund- och gymnasieskola.

Världens mest spännande jobb

Annika Klöfver har varit biträdande rektor på Myrsjö anpassade grund- och gymnasieskola i 12 år och brinner för att göra skillnad för eleverna.

- Att arbeta på Myrsjö anpassade skola kan ibland vara utmanande. Elever med intellektuell funktionsnedsättning i kombination med autism kräver fullt fokus och ett tätt och nära samarbete. Alla medarbetare är professionella och elevfokuserade. Vi säger att vi alltid ska arbeta prestigelöst, och det gör vi! Det fungerar inte att alla gör på sitt sätt, här arbetar vi på elevens sätt.

Begripligt, hanterbart och meningsfullt för både medarbetare och elever

Annika beskriver sitt ledarskap som engagerat och tålmodigt. Hon försöker leva som hon lär och understryker vikten av en rättvis organisation där hon försöker möta varje medarbetare genom att byta perspektiv och ha förståelse för olikheter.

- I vår verksamhet ska det vara förståeliga mål som regelbundet följs upp. Det är viktigt för både eleverna och medarbetarna att det är begripligt, hanterbart och meningsfullt.

Medarbetarpolicyn i fokus

För att skapa en inkluderande arbetsplats och ett positivt arbetsklimat är medarbetarpolicyn i fokus.

- På våra arbetsplatsträffar har vi bland annat inventerat vår gemensamma arbetsmiljö utifrån trivsel, arbetsbelastning och stress. Vi har också identifierat våra skyddsfaktorer. Arbetet mynnade ut i en egen policy som utgår från ökad arbetsplatstillfredställelse och hållbar arbetsbelastning.

Innan arbetsplatsträffarna ges det tid för facklig information för de som är medlemmar, därefter inleds oftast arbetsplatsträffen med ett danspass som leds av en medarbetare.

- Det är en härlig start på mötet som ger energi, glädje och vi-känsla. Sedan har vi en fast dagordning som handlar om vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Vi har alltid med en punkt som är ”våga göra, våga dela” där arbetslagen turas om att kunskapsdela. Vi arbetar också aktivt med resultatet av medarbetarundersökningen.

Avstämmningar och regelbundna lagmöten

Annika berättar att hon förutom medarbetarsamtal har en kort avstämning med varje medarbetare en gång i månaden. På avstämningen fokuserar de på trivsel och mående.

- Arbetslagen har dessutom egna arbetslagsmöten med en tydlig agenda där de går igenom policyn. Varje vecka har lagen också korta möten för att följa upp vad som har bestämts.

Viktigast av allt är att Myrsjö anpassade grund- och gymnasieskola ska vara en arbetsplats där alla trivs.

- Hos oss arbetar du inte bara för att, här väljer du att arbeta eftersom vi har världens mest spännande jobb!

Läs motiveringen till Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelsen här.

Sidan uppdaterades: