Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tillit och ansvar i fokus

Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelsen delades ut den 22 mars. Inom Välfärd och samhällsservice gick utmärkelsen till Anders Larsson och Henrik Ivarsson tillsammans med medarbetare och skyddsombud från Drift och service inom affärsområde kultur och fritid. Genom en starkt fokuserad arbetsmiljö- och hälsosatsning har idrottsdriften markant lyckats förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron.

Anders Larsson är verksamhetschef på drift och service sedan september 2021. När han tillträdde som chef identifierade han nedåtgående trender i medarbetarundersökningens resultat.

- Då förstod jag att vi var tvungna att vända utvecklingen för att inte förlora viktig kompetens till andra arbetsgivare. Därför påbörjade vi ett arbetsmiljöarbete där vi alltid ska utgå från medarbetarpolicyn och servicepolicyn. 2023 anställdes Henrik Ivarsson som biträdande verksamhetschef. Då accelererade vi gemensamt arbetsmiljöarbetet, samtidigt som vi såg att de arbete som pågått över längre tid hade gett resultat.

Gemenskap och delaktighet

Anders berättar att den största förändringen var att åstadkomma tillit och ansvarstagande, både mellan kollegor och mellan chefer och medarbetare. För att bidra till förändringen var det viktigt att skapa insikt i att alla tillsammans behöver bidra.

- För att förändra något måste vi aktivt arbeta tillsammans för att skapa en bra arbetsmiljö och samtidigt utvecklas. Därför har vi alltid en pågående dialog om vår utveckling, både individuellt och som grupp, där vi betonar vikten av det egna ansvaret för att bidra i en förändringsprocess. Hos oss arbetar inte ”någon annan”.

Genom förändringsarbetet har verksamheten skapat tillit till varandra och skapat ett större ansvarstagande för det gemensamma uppdraget och arbetsmiljön.

- Vi har fokuserat på att skapa en kultur där vi ”vinner och förlorar” som ett lag. Vi tar ansvar för varandra och verksamheten och ser till att det både ska vara roligt och en spännande utmaning att jobba hos oss. Alla, oavsett funktion, är en del av vårt lag och framgångarna firar vi tillsammans!

Läs motiveringen till Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelsen här.

Sidan uppdaterades: