Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Sickla - en plats för innovation inom hållbar stadsutveckling

Ny samverkan startar för att sätta en ny standard för hållbar stadsutveckling. Innovativa lösningar kommer att utvecklas och prövas i Sickla.

Nu startar ett samarbete mellan Atrium Ljungberg, RISE, Nacka kommun och Stockholm Green Innovation District för att sätta en ny standard för hållbar och idédriven stadsutveckling. Planen är att skapa en plats för kunskapsutbyte, dialog och synergier samt att kunna skapa innovationslösningar tillsammans, allteftersom Sickla utvecklas.

Sickla i täten

Tanken är att Sickla går i täten för hållbart byggande och därigenom påskyndar utvecklingen mot cirkularitet i stadsutveckling övergripande. Här kommer nya innovativa lösningar kunna testas och tillämpas som är utvecklade i en gemensam innovationshub. Till Sickla kommer människor, organisationer och företag bjudas in som är drivande i klimatomställningen.

Ambitionen med samverkan

Ambitionen för initiativet i Sickla har sammanfattats i fem punkter:

• Samarbete med andra för driva utveckling
• Attrahera kompetens och främja hållbar livsstil
• Vara en öppen och innovativ systemdemonstrator
• Utveckla och bygga resurseffektivt och cirkulärt
• Skapa en energimässigt självständig stad

Nacka kommun - en medspelare

Nacka kommun har varit med i konceptutvecklingen för denna viktiga samverkan samt är med i arbetet framöver. Sickla kommer bidra med konkreta lösningar i den globala klimatkampen.

- Vår gemensamma ambition är att Sickla ska bli en internationell föregångare i hållbar stadsutveckling. Innovation och samverkan är nyckeln framåt. När vi ska bygga i Nacka framöver så behöver vi göra det på ett så hållbart sätt som möjligt. Det här blir mycket spännande, säger Anders Börjesson, Etableringsdirektör i Nacka kommun.

Sickla 670x400.jpg

Sickla - en levande stadsdel

Atrium Ljungberg utvecklar nu Sickla från industriområde till en levande stadsdel. Här kommer finnas en inbjudande blandning av arbete, boende, handel, utbildning och kultur. Fram till 2030 kommer ytterligare 7000 arbetsplatser och 2000 bostäder utvecklas i området.

RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner.

Läs gärna mer om samarbetet från RISE samt från Atrium Ljungberg.

Sidan uppdaterades: