Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Februari

100 år av världsledande teknik mitt i Saltsjö-Boo

Vad är det för speciellt med Svarvarvägen 2B i Saltsjö-Boo? Området Kummelberget ser ut som ett klassiskt svenskt industriområde, och är hemvist för ett kluster Nackaföretag. Få kan ana att det i en av de grå byggnaderna ligger inte mindre än ett världsledande ingenjörsbolag, Svenska Rotor Maskiner AB. Ett bolag vars ursprungsprodukt utmärkts som världshistorisk milstolpe inom mekanisk konstruktion och värmeteknik av American Society of Mechanical Engineers.

Svensk Rotor.jpg

Vi fick en rundvandring i de stora och ljusa lokalerna tillsammans med VD Gongji Chen, marknad- och försäljningschef Oleg Mossiaguine och teknikchef Mats Sundström där de visade och berättade vad som hänt sedan inflyttningen 2019. Här ryms allt ifrån kontor, en design-enhet med konstruktörer, experimentell verkstad för prototypframtagning och testlaboratorier. Bolaget består av ett 30-tal medarbetare, främst civilingenjörer men också maskinoperatörer och testingenjörer.

En gedigen historia

Historien om Svenska Rotor Maskiner AB (SRM) tar sin början år 1908 då det bildades under namnet AB Ljungströms Ångturbin. Det var bröderna Birger och Fredrik Ljungström som revolutionerade industrin i början av 1900-talet med sina radiella ångturbiner, och en av de första prototyperna användes för Londons tunnelbana 1912. Fördelen med den radiella turbinen var att den var mycket mer effektiv än den föregående axialflödesturbinen.

Under det senaste århundradet har man utvecklat en serie framgångsrika produkter för den globala marknaden, där man redan på 30-talet blev pionjärer för skruvkompressorn. Idag kommer hela nio av tio skruvkompressorer som tillverkas världen över ursprungligen från en ritning av Ljungström. Man har fler än 500 unika skruvkompressormodeller och är idag världsledande när det gäller att driva utvecklingen av nya modeller. SRM:s skruvkompressorer används exempelvis för att göra ishallar, förvara livsmedel i kyl- och fryslager och tillverka komprimerad luft som används i fabriker och serviceverkstäder.

Numera ligger fokus på att utveckla nästa generations miljöanpassade kompressorer, och bolaget är idag leverantör till ledande globala varumärken med sina hittills totalt 120 innovationer och 800 patent. SRM:s teknologi används av bland annat SAAB, Atlas Copco, ABB och Volvo och den allra första jet-motorn i världen för flyg utvecklades av bolaget.

År 1951 bytte AB Ljungströms Ångturbin namn till Svenska Rotor Maskiner AB och idag ägs företaget av en privat investeringsfond med säte i Shanghai.

Flera utmaningar under 2023

När vi ställde frågan vad som är några av bolagets främsta utmaningar under 2023 så fick vi svaret att det framför allt handlar om att kunna bedöma, och att satsa på, rätt applikation för produkterna. Det vill säga tillämpningar för kompressorer inom tex byggbranschen och tillverkande industrier där stort fokus nu ligger på alternativa energilösningar som biogas, både i Europa och USA. Att hitta rätt applikation i tillväxtbranscher är en nyckelfråga.

En annan av utmaningarna är inflationen som förändrar förutsättningarna samtidigt som bolaget också behöver hitta och attrahera kompetenta medarbetare i form av främst maskiningenjörer och termodynamiker. Målen för 2023 handlar alltså om att säkerställa ökad försäljning, god likviditet samt att trygga kompetensförsörjningen.

Ett gott samarbete viktigt

När det gäller behov av dialog och samverkan med kommunen och andra lokala företagare så finns en önskan om att fler teknikintensiva och tillverkande företag ska etableras i Nacka. Någon form av teknik-kluster i kommunen skulle kunna vara ett sätt att få den viktiga kritiska massan av företagsetableringar som skulle göra näringslivet och Nackaborna gott.

Även om Svenska Rotor Maskiners affär är mestadels mot kunder utanför Sverige så har man många svenska leverantörer där det är viktigt med ett gott samarbete, och man skulle gärna vilja veta mer om vilka företag som verkar inom kommunen.


Vi vill rikta ett stort tack till Svenska Rotor Maskiner för ett mycket trevligt besök hos er!

Vår ambition är att besöka så många företagare som möjligt under 2023, och vill du att vi även besöker ditt företag är du varmt välkommen att höra av dig till mathias.forsberg@nacka.se

Sidan uppdaterades: