Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Nacka på prispallen - tredje bäst i Sverige på service till företag bland storkommunerna

Nacka klättrar i toppen över Sveriges bästa näringslivskommuner, enligt den nationella kvalitetsmätningen Nöjd-Kund-Index (NKI) som SKR publicerar idag. Nacka får återigen bäst NKI-resultat i landet för kommuner som har fler än 100 000 invånare, samt placeringen tredje bäst bland kommuner över 40 000.

Nacka kommun får i år ett mycket högt betyg för sin service till företag, från indexvärde 79 för 2022 till 81 för 2023. Det innebär att Nacka nu har höjt sig till den absoluta toppen i mätningen – från ”högt indexvärde” till ”mycket högt indexvärde” - som genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera myndighetsområden. Det är flera områden som särskilt utmärker sig och har gått framåt, bland annat bygglov, livsmedelskontroll och markupplåtelse.

Myndighetsservicen är prioriterad i Nacka kommun och en av de vanligaste kontakterna företagare har med sin kommun är genom tillstånd och tillsyn. De områden som mäts är följande (föregående års värde inom parentes): Brandskydd 85 (81), bygglov 77 (75), markupplåtelse 77 (70), miljö- och hälsoskydd 76 (81), livsmedelskontroll 84 (82) och serveringstillstånd 92 (96). Total ranking 81 (79).

- Nacka kommun ska vara en möjliggörare för företagens framgång och jag vill att vi ska vara snabba, enkla och tydliga i vår myndighetsutövning. Därför är det glädjande att se att företagarna återigen ger oss höga betyg. Vi satsar mycket på en levande dialog där en av höjdpunkterna för mig i mitt arbete är de många besöken jag får göra ute hos företagen för att lyssna in behov och förstå deras vardag, säger Mats Gerdau (M) kommunstyrelsens ordförande.

- Nacka ska ha Sveriges bästa näringslivsklimat, vilket ställer höga krav på att vi som kommun ständigt utvecklar oss och ligger i framkant. Under de senaste åren har vi satsat mycket på att digitalisera tillståndsprocesser och beslut och under 2023 blev vi första kommun i Sverige med helt automatiserade beslut. Det frigör tid för bygglovhandläggarna att arbeta med mer komplicerade ärenden och kvalificerad rådgivning. Årets fina NKI-resultat är något som sporrar oss ännu mer framåt i arbetet, säger stadsdirektör Victor Kilén.

Att företagen ses som livsnerven för samhällets välfärd är ett faktum som näringslivsdirektör Mathias Forsberg gärna lyfter fram som en del av Nacka kommuns framgångsrecept:

- Under det senaste året har vi jobbat strategiskt med att utveckla vår Företagsservice, där vi nu har en dedikerad serviceorganisation på plats med kvalificerade tjänstemän som på bästa sätt kan möta och förstå företagens många gånger komplexa vardag.

- Vi vill rikta ett stort tack till de företagare som tagit sig tid att svara på enkätundersökningen, som inte bara ger oss ett kvitto på att vårt arbete ger goda resultat utan även hjälper oss att förstå och se hur vi kan utveckla servicen ännu mer, säger Mathias Forsberg, näringslivsdirektör och biträdande stadsutvecklingsdirektör.

Om mätningen Nöjd-Kund-Index

Mätningen har genomförts via en enkät där företagen får sätta betyg på den totala upplevelsen av myndighetsärendet men också på hur nöjda de är med bemötande, information, tillgänglighet, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI).

Mätningen av Nöjd-Kund-Index har genomförts av Sveriges Kommuner och Regioner i samverkan med Stockholm Business Alliance. Resultaten avser 2023. Här finns hela undersökningen.

Sidan uppdaterades: