Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Evenemang på allmän plats

Vi tycker om när det arrangeras evenemang i Nacka. Just därför har vi sammanställt information för dig som funderar på och vill anordna evenemang på allmän plats.

Riktlinjer för buller vid musikevenemang

Egenkontroll och ljudnivåer vid musikevenemang

 • Ljudnivåerna på publikplats får inte överstiga 115 dBA i maximal ljudnivå eller 100 dBA i ekvivalent ljudnivå. Om barn under 13 år har tillträde gäller lägre nivåer.
 • Ljudnivån utomhus vid bostäder bör inte överstiga:
  Dagtid kl. 06.00 - 18.00:
  50 dBALeq
  Kvällstid kl. 18.00 - 22.00:
  45 dBALeq
  Lördag, söndag + helgdag kl. 06.00 - 18.00:
  45 dBALeq
  Nattetid kl. 22.00 - 06.00:
  40 dBALeq, 55 dBA Lmax
 • Musik eller ljud med hörbara toner bör inte överstiga 25 dBA i ekvivalent ljudnivå i bostäder.
 • Andra ljud från verksamheten bör i bostäder inte vara högre än 45 dBA i maximal ljudnivå eller 30 dBA i ekvivalent ljudnivå.
 • Normalt krävs minst en luftljudsisolering på Rw 61-70 dB om det finns bostäder i samma byggnad, betydligt mer för livemusik eller disco.
 • Verksamheten ska ha egenkontroll, för att undvika hörselskador hos gäster och buller till närboende. Egenkontrollen ska dokumenteras och kunna visas upp för nämnden.
 1. Gör din ansökan hos kommunen i stället för hos polisen

  För att snabba på handläggningen hos Nacka kommun har vi tagit fram ett ansökningsformulär för dig som ska söka tillstånd att använda allmän plats.

  Formuläret innehåller samma frågor som polisens formulär. Den ifyllda ansökan sparas i vårt system och skickas automatiskt till polisen.

  Du betalar både för ansökan och för användning av marken

  Polisen tar ut en administrationsavgift på 870 kr per ansökan. Handläggningen startar först när avgiften är betald.

  Kommunen tar ut en avgift för att använda allmän mark. Här kan du se vad det kostar: Taxa för att använda offentlig mark.

  Du behöver bara betala kommunens avgift om polisen godkänner din ansökan.

  Avgiftsbefriade aktiviteter

  Om du vill använda marken för tillfällig försäljning och arrangemang av ideell karaktär behöver du inte betala någon avgift till kommunen. Inte heller för återvinningsstationer, klädinsamling eller lånecykelställ uttas någon avgift.

  Tänk på att ansöka i god tid, gärna minst två månader i förväg.

  Klicka här för att göra din ansökan Ifylld ansökan skickas automatiskt till polisen

  Om du behöver komplettera ansökan gör du det genom att svara på polisens bekräftelsemeddelande.

 2. Tips på frågor som är bra att fundera kring:

  • Kommer det att serveras mat och/eller alkohol på platsen?
  • Är platsen du har valt inom ett naturreservat?
  • Kommer det att förekomma rökning? Hur löser ni detta på plats?
  • Kommer det att spelas musik?
  • Vill ni sälja tobak?
  • Kommer det ske annan försäljning? (till exempel marknadsstånd)
  • Finns behov av bajamajor?
  • Kommer det att bli mycket sopor som behöver tas om hand?
  • Kommer gasol att användas? (till exempel som värmelampa på uteservering)
  • Kommer du behöva ha fordon på platsen?
  • Finns behov av att stänga av gata/trottoar?
  • Kommer evenemanget påverka trafiken på platsen?

  Meddela detta eller annat specifikt som är bra för kommunen att känna till i din ansökan så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt enhet. Det kan komma att behövas fler tillstånd, ett tillfälligt bygglov eller dispens.

 3. Annat att tänka på innan du söker

  Behövs fler tillstånd?

  Ska det serveras mat och/eller alkohol på platsen? Är platsen du har valt inom ett naturreservat? Ska du uppföra en permanent byggnad?

  Information om ytterligare tillstånd du kan behöva finns här.


  Behöver du ha fordon på platsen eller leda om trafiken?

  Om din förfrågan kräver plats för parkerade fordon, leda om trafik eller till och med stänga av en gata behöver ni ansöka om en Trafikanordningsplan (TA-plan) eller söka dispens från kommunen. Här kan du ansöka om TA-plan.

  Behöver du gräva eller placera objekt ner i marken?

  För aktiviteter där du ska gräva i marken krävs en plan för schakt. Allt som ska föras ner i marken behöver en sådan plan. Här kan du ansöka om Schakttillstånd.

  Källsortering av avfall

  Tänk på att du som anordnare ska källsortera de sopor som arrangemanget eller ditt företag producerar. I ditt tillstånd hittar du kommunens krav på vad som behöver sorteras. Verksamhetsutövare kan avgiftsfritt lämna uttjänta förpackningar till någon av Förpackningsinsamlingens (FTI:s) mottagningspunkter.

 4. Information - på platsen och digitalt

  Informera gärna omkringliggande bostäder/verksamheter och förbipasserande om evenemanget. Vid mindre evenemang kan lappar sättas upp med information:

  • Vad är det som händer på platsen
  • När och hur länge evenemanget äger rum på platsen
  • Kontaktuppgifter till ansvariga på platsen
  • Övriga uppgifter som bedöms vara viktiga för boende/verksamheter/förbipasserande att veta

  Sprid evenemanget via vår evenemangskalender
  Vi tycker om när det arrangeras evenemang i kommunen. Skicka gärna in ett tips till kommunen så att evenemanget kan publiceras i vår evenemangskalender och därmed kanske upptäckas av fler intresserade.

 5. Säkerhet vid evenemang

  Det är viktigt att tänka på säkerheten på platsen så att det inte finns någon risk att någon kan skada sig.

  Tänk på att:

  • Ta hänsyn till trafikanter och deras säkerhet. Ta särskilt hänsyn till gångtrafikanter och speciellt synskadade.
  • Kablar och annat material får inte vara i vägen och utgöra fara för trafikanter utan man ska säkert och tryggt kunna passera platsen.
  • Utrymningsvägar ska hållas fria och räddningstjänsten ska kunna komma fram på platsen.
  • Vägmärken, brandposter, gatubrunnar eller andra viktiga installationer får inte täckas över eller döljas.

Sidan uppdaterades: