Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Evenemang på allmän plats

Vi tycker om när det arrangeras evenemang i Nacka. Just därför har vi sammanställt information för dig som funderar på och vill anordna evenemang på allmän plats.

Riktlinjer för buller vid musikevenemang

Egenkontroll och ljudnivåer vid musikevenemang

 • Ljudnivåerna på publikplats får inte överstiga 115 dBA i maximal ljudnivå eller 100 dBA i ekvivalent ljudnivå. Om barn under 13 år har tillträde gäller lägre nivåer.
 • Ljudnivån utomhus vid bostäder bör inte överstiga:
  Dagtid kl. 06.00 - 18.00:
  50 dBALeq
  Kvällstid kl. 18.00 - 22.00:
  45 dBALeq
  Lördag, söndag + helgdag kl. 06.00 - 18.00:
  45 dBALeq
  Nattetid kl. 22.00 - 06.00:
  40 dBALeq, 55 dBA Lmax
 • Musik eller ljud med hörbara toner bör inte överstiga 25 dBA i ekvivalent ljudnivå i bostäder.
 • Andra ljud från verksamheten bör i bostäder inte vara högre än 45 dBA i maximal ljudnivå eller 30 dBA i ekvivalent ljudnivå.
 • Normalt krävs minst en luftljudsisolering på Rw 61-70 dB om det finns bostäder i samma byggnad, betydligt mer för livemusik eller disco.
 • Verksamheten ska ha egenkontroll, för att undvika hörselskador hos gäster och buller till närboende. Egenkontrollen ska dokumenteras och kunna visas upp för nämnden.
 1. Välj plats och kontakta kommunen

  Kontakta i god tid kommunen med förfrågan om tid och plats för önskat evenemang. Kommunen kontrollerar om det är kommunens mark eller annan markägare. Det behövs alltid tillstånd av markägaren för att använda marken. Mejla uppgifter om önskan plats och tid till info@nacka.se

  Bifoga gärna en karta där du markerat önskat område för evenemanget. Placera gärna ut tänkta tält. scener, toaletter eller andra avgränsningar på kartan. Du kan gärna använda kommunens webbkarta som underlag för din skiss. Här hittar du webbkartan.

  Tips på frågor som är bra att fundera kring:

  • Kommer det serveras mat och/eller alkohol på platsen?
  • Är platsen du har valt inom ett naturreservat?
  • Kommer det förekomma rökning? Hur löser ni detta på plats?
  • Kommer det spelas musik?
  • Vill ni sälja tobak?
  • Kommer det ske annan försäljning? (till exempel marknadsstånd)
  • Finns behov av bajamajor?
  • Kommer det bli mycket sopor som behöver tas om hand?
  • Kommer gasol att användas? (till exempel som värmelampa på uteservering)
  • Kommer du behöva ha fordon på platsen?
  • Finns behov av att stänga av gata/trottoar?
  • Kommer evenemanget påverka trafiken på platsen?

  Meddela detta eller annat specifikt som är bra för kommunen att känna till i din ansökan så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt enhet. Det kan komma att behövas fler tillstånd, ett tillfälligt bygglov eller dispens.

 2. Sök tillstånd hos polisen

  Om du vill använda allmän plats för ditt evenemang ska du även ansöka om polistillstånd. Polistillståndet måste vara utfärdat innan du börjar använda platsen. Tillståndet ska omfatta allt du ställer eller lägger dit och ska gälla hela den tid då platsen används. Tillståndet bör även innehålla information om eventuell avstängning av väg.

  Polisen gör i samband med tillståndet en förfrågan till lokal polismyndighet, till räddningstjänst och aktuell kommun. Det är viktigt att dessa parter känner till evenemanget om det skulle uppstå frågor från närboende eller förbipasserande.

  Tänk på:

  • att ansöka i god tid, helst minst en månad i förväg,
  • att bifoga en skiss, ritning eller ifylld kartbild över den aktuella platsen, med mått på den yta du söker tillstånd för. Markera placeringar av eventuella tält, scener, toaletter och avgränsningar etc.
   Använd gärna kommunens webbkarta som underlag för din skiss. Här hittar du webbkartan.
  • att Polismyndigheten behandlar tillståndsansökan först när du har betalat ansökningsavgiften.

  Här ansöker du om polistillstånd.

 3. Information - på platsen och digitalt

  Informera gärna omkringliggande bostäder/verksamheter och förbipasserande om evenemanget. Vid mindre evenemang kan lappar sättas upp med information:

  • Vad är det som händer på platsen
  • När och hur länge evenemanget äger rum på platsen
  • Kontaktuppgifter till ansvariga på platsen
  • Övriga uppgifter som bedöms vara viktiga för boende/verksamheter/förbipasserande att veta

  Sprid evenemanget via vår evenemangskalender
  Vi tycker om när det arrangeras evenemang i kommunen. Skicka gärna in ett tips till kommunen så att evenemanget kan publiceras i vår evenemangskalender och därmed kanske upptäckas av fler intresserade.

 4. Säkerhet vid evenemang

  Det är viktigt att tänka på säkerheten på platsen så att det inte finns någon risk att någon kan skada sig.

  Tänk på att:

  • Ta hänsyn till trafikanter och deras säkerhet. Ta särskilt hänsyn till gångtrafikanter och speciellt synskadade.
  • Kablar och annat material får inte vara i vägen och utgöra fara för trafikanter utan man ska säkert och tryggt kunna passera platsen.
  • Utrymningsvägar ska hållas fria och räddningstjänsten ska kunna komma fram på platsen.
  • Vägmärken, brandposter, gatubrunnar eller andra viktiga installationer får inte täckas över eller döljas.
 5. Avgifter för att använda allmän plats

  Polisen tar ut en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir godkänd eller avslås.

  Nacka kommun tar sedan också ut en avgift för användandet av kommunens mark enligt taxa. Här kan du se aktuell taxa. (PDF-dokument, 241 kB)

Sidan uppdaterades: