Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Alla tillstånd

Här finns alla tjänster och självservice

markupplåtelser - tillstånd för att använda allmän plats

När du vill använda allmän plats behöver du ansöka om polistillstånd. Det gäller till exempel om du vill ställa upp en byggnadsställning, en container eller låna en angränsande yta till din egen tomt vid till exempel ett bygge.

Sidan uppdaterades: