Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Filminspelning i Nacka - så här gör du

En steg för steg-guide för dig som vill filma i Nacka.

Hitta kommunägd mark

Använd webbkartan nedan för att hitta vad som är kommunägd mark.

 1. Gör din ansökan hos kommunen i stället för hos polisen

  För att snabba på handläggningen hos Nacka kommun har vi tagit fram ett ansökningsformulär för dig som ska söka tillstånd att använda allmän plats.

  Formuläret innehåller samma frågor som polisens formulär. Den ifyllda ansökan sparas i vårt system och skickas automatiskt till polisen.

  Du betalar både för ansökan och för användning av marken

  Polisen tar ut en administrationsavgift på 870 kr per ansökan. Handläggningen startar först när avgiften är betald.

  Kommunen tar ut en avgift för att använda allmän mark. Här kan du se vad det kostar: Taxa för att använda offentlig mark.

  Du behöver bara betala kommunens avgift om polisen godkänner din ansökan.

  Avgiftsbefriade aktiviteter

  Om du vill använda marken för tillfällig försäljning och arrangemang av ideell karaktär behöver du inte betala någon avgift till kommunen. Inte heller för återvinningsstationer, klädinsamling eller lånecykelställ uttas någon avgift.

  Tänk på att ansöka i god tid, gärna minst två månader i förväg.

  Klicka här för att göra din ansökan Ifylld ansökan skickas automatiskt till polisen

  Om du behöver komplettera ansökan gör du det genom att svara på polisens bekräftelsemeddelande.

 2. Annat att tänka på innan du söker

  Behövs fler tillstånd?

  Ska det serveras mat och/eller alkohol på platsen? Är platsen du har valt inom ett naturreservat? Ska du uppföra en permanent byggnad?

  Information om ytterligare tillstånd du kan behöva finns här.


  Behöver du ha fordon på platsen eller leda om trafiken?

  Om din förfrågan kräver plats för parkerade fordon, leda om trafik eller till och med stänga av en gata behöver ni ansöka om en Trafikanordningsplan (TA-plan) eller söka dispens från kommunen. Här kan du ansöka om TA-plan.

  Behöver du gräva eller placera objekt ner i marken?

  För aktiviteter där du ska gräva i marken krävs en plan för schakt. Allt som ska föras ner i marken behöver en sådan plan. Här kan du ansöka om Schakttillstånd.

  Källsortering av avfall

  Tänk på att du som anordnare ska källsortera de sopor som arrangemanget eller ditt företag producerar. I ditt tillstånd hittar du kommunens krav på vad som behöver sorteras. Verksamhetsutövare kan avgiftsfritt lämna uttjänta förpackningar till någon av Förpackningsinsamlingens (FTI:s) mottagningspunkter.

 3. Behöver du ha fordon på platsen?

  Om filminspelningen kräver plats för parkerade fordon eller om ni vill stänga av en gata behöver ni ansöka om en Trafikanordningsplan (TA-plan) eller söka dispens från kommunen. Anledning kan vara att gatan till exempel behöver rökfyllas eller att en bil ska köra i fel riktning. Meddela även kommunen om ni tänkt använda befintliga parkeringar för uppställning av fordon. Kommunen undersöker möjligheten för detta och gör sedan åtgärder för att säkerställa framkomligheten på platsen för till exempel boende i området.

  Oftast behövs ingen TA-plan för att stoppa fordon 1-3 minuter vid tagning. Det räcker att du ansöker om detta i polisansökan. SL-bussar får aldrig stoppas om det inte uttryckligen står i tillståndet från polisen.

  Här ansöker du om TA-plan.

 4. Information till omkringboende

  Vid lånande av Nacka kommuns mark förväntas du informera omkringliggande bostäder eller verksamheter om filminspelningen. Detta innebär att det ska lämnas lappar i brevlådor och att det sätts upp tydliga anslag med information om aktiviteten. Det viktigaste är att respektera de boende.

  Informationen till omkringliggande bostäder/verksamheter ska innehålla:

  • Vilket företag som filmar
  • När och hur länge filminspelningen sker på platsen
  • Kontaktuppgifter till ansvariga på platsen
  • Övriga uppgifter som bedöms vara viktiga för boende/verksamheter att veta
 5. Säkerhet på platsen

  Det är viktigt att tänka på säkerheten på platsen så att det inte finns någon risk att någon kan skada sig.

  Tänk på att:

  • Ta hänsyn till trafikanter och deras säkerhet. Ta särskilt hänsyn till gångtrafikanter och speciellt synskadade.
  • Kablar och annat material får inte vara i vägen och utgöra fara för trafikanter utan man ska säkert och tryggt kunna passera platsen.
  • Utrymningsvägar ska hållas fria och räddningstjänsten ska kunna komma fram på platsen.
  • Vägmärken, brandposter, gatubrunnar eller andra viktiga installationer får inte täckas över eller döljas.

Sidan uppdaterades: