Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Gasol på restaurang

I Nacka är det Södertörns Brandförsvarsförbund som ansvarar för tillstånd för gasolhantering.

Bra tips om drift och skötsel

För att förenkla för dig har Södertörns brandförsvarsförbund tagit fram förslag på skötselinstruktioner för hantering av brandfarlig gas. Använd gärna instruktionerna som bas och anpassa dem utifrån din verksamhet. Här hittar du skötseltipsen. Det går också bra att fråga din gasolleverantör om material kring drift och skötsel.

 1. Ta reda på vad som gäller vid gasolhantering

  För att använda gasol i din restaurang behöver du ha tillstånd av Södertörns Brandförsvarsförbund. Det är dem som godkänner din nyinstallerade eller befintliga gasolanläggning. Det är också dem som gör löpande kontroller för att säkerställa att gasolen hanteras på ett säkert och korrekt sätt. Har du frågor är du välkommen att kontakta Södertörns Brandförsvarsförbund på telefonnummer: 08-721 22 00

  Gasol är en mycket brandfarlig gas. För att förebygga olyckor som kan leda till brand och explosion är det viktigt att gasolanläggningen är säker och installerad på rätt sätt. Det är också viktigt att personal informeras om riskerna med gasolen och att det finns tydliga riktlinjer om vad man ska göra om något går fel.

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett dokument om vad du ska tänka på vid hantering av gasol. I dokumentet finns information om förvaring, slangar, brandsäkra skåp med mera. Här kan du läsa mer om gasolhantering hos MSB.

  Tar du över en befintlig lokal?

  Fråga förra ägaren om vilken dokumentation som finns kring gasolanläggningen till exempel kring installation och eventuellt utförda kontroller. Detta är bra information för dig att ta del av och kan behövas i din ansökan.

  Ska du installera en ny gasolanläggning?

  Anlita en godkänd leverantör så att din installation blir korrekt utförd. Installatören ska efter utförd installation ge dig:

  • Ett intyg på att installationen är korrekt utförd.
  • En klassningsplan (även kallad explosions-dokumentation) som beskriver vilka områden i lokalen där det finns risk för explosion under normal drift. Klassningsplanen behövs för att elektriker ska kunna montera rätt utrustning i de "klassade" utrymmena för att förhindra olyckor.
 2. Ansök till Södertörns Brandförsvarsförbund

  Din ansökan ska innehålla följande:

  • En kort beskrivning av din verksamhet
  • En kort beskrivning av din lokal. Finns det brandlarm och/eller sprinklers? Hur många sittplatser finns och hur är de placerade i förhållande till var gasolen används?
  • Beskrivning av närliggande verksamheter som angränsar till din lokal
  • En ritning som visar:
   - Var förvaringsskåpet för gasol är placerat
   - Hur ledningar är dragna från förvaringsskåpet till där gasolen används (till exempel stekbordet)
   - Placering av entréer och nödutgångar
   - Placering av sittplatser
   - Markering av eventuella grannars lokaler
   - Finns parkeringsplatser utanför?
   - Är det trafikerade vägar i närheten av där gasolen ska förvaras?
  • Två blanketter ska skickas in med din ansökan: Blankett för hantering av brandfarlig vara samt blankett för anmälan av föreståndare (båda finns att ladda ner hos Södertörns Brandförsvarsförbund)
 3. Utbilda gasolföreståndare

  Det ska alltid finnas minst en föreståndare och en ställföreträdande föreståndare för hantering av brandfarliga varor. Föreståndarna är verksamhetens ”gasolspecialister” och är dem som sköter alla kontakter med myndigheter, eventuell installatör, grannar och kunder. Det är också gasolföreståndaren som informerar restaurangens övriga personal.

  Utbildningen av gasolföreståndare innehåller bland annat:

  • Kunskap om de lagar och regler som finns för att hantera gasol på restaurang
  • Gasolens egenskaper och risker
  • Gasolföreståndarens förväntade arbetsuppgifter
  • Kunskap om den gasolanläggning som finns i verksamheten

   Utbildning ges bland annat av AGA.
 4. Information till personal

  Alla på arbetsplatsen ska känna sig säkra på vad som gäller för gasolen. Det är gasolföreståndarens ansvar och uppgift att informera alla anställda och att hålla dem uppdaterade om följande punkter:

  • Gasolens egenskaper och risker
  • Placering av huvudavstängningskran
  • Placering av gasolförråd och information om var nycklar finns
  • Informera om vad som ska göras vid eventuell brand eller läckage
  • Information om drift och underhåll
 5. Godkännande av ansökan

  När du genomfört stegen ovan återstår endast ett godkännande av din ansökan. Detta görs av Södertörns Brandförsvarsförbund. När din ansökan är godkänd kan du börja använda gasolen i din verksamhet. Södertörns Brandförsvarsförbund kontrollerar din verksamhet löpande för att säkerställa att gasolanläggningen är fortsatt säker och hanteras på ett korrekt sätt, så kallad tillsyn.

Sidan uppdaterades: