Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samlastning bygger på att leverantörer levererar varor till ett logistikcenter som lastar om varorna. De levereras exempelvis en gång i veckan till de olika verksamheterna i kommunen.

Fördelarna med samlastning är många. Transporterna anpassas till kommunens behov. Nacka kommun kan genom detta ställa tuffare krav på bland annat fordon och körsätt. Trafiksäkerheten ökar runt förskolor och skolor genom färre transporter.

Genom samlastning kan alla företag delta i kommunens upphandlingar på lika villkor oavsett företagets storlek.

Nackas samlastning sker i samarbete med upphandling Södertörn, de har bland annat den centrala förvaltningsorganisationen för samlastningsavtalet.

Upphandlad leverantör är sedan 2020-01-01 Widrikssons åkeri AB. Se kommunens avtal i sin helhet.

Om något går fel vid leverans

Du kan alltid spåra din order genom Widrikssons Track & trace funktion.

 1. Ange ordernummer (från UBW inköp, t.ex. 3100002)
 2. Tryck ”SÖK”
 3. Information om aktuell order visas då:
 • Tidpunkt då transportorder skapades (samma dag som godset lämnade varuleverantör)
 • Tidpunkt för ankomstregistrering hos Widrikssons
 • Tidpunkt för lastning
 • Tidpunkt för leverans
 • Kvittens (mottagaren)
 • Länk till kartbild där kvittens noterades

Behöver du kontakta Widriksson har de en dedikerad mejldress och telefonnummer till personer med kunskap om avtalet. sodertorn@widrik.se eller 08 – 588 929 05

Vid fel i vara (t.ex. fel artikel ligger i förpackning), kontakta varuleverantör.

För övriga fel/synpunkter/masterdata kontakta Henrik Källström, avtalsansvarig i Nacka kommun.

Från augusti sker leveranser på tisdagar med start 4/8. För leverans på tisdag är orderstopp torsdag kl 15 veckan innan. Gäller samtliga leverantörer förutom Läromedia som har orderstopp torsdag veckan innan.

Anslutna leverantörer:
Lyreco (staples)
LäroMedia
LekoLar
ABA Skol
Procurator
Martin & Servera
OneMed

Mer information om Samlastning (PDF-dokument, 1,1 MB).

Rutin - retur och reklamation (PDF-dokument, 230 kB)

Samtransport-uppdaterad.jpg

Sidan uppdaterades: