Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...
Maj

Fisksätraskolan ersätts av Viktor Rydberg

Nacka kommun satsar för att höja kvaliteten på skolan i Fisksätra. Planerna omfattar nedläggning av Fisksätraskolan och försäljning av fastigheten. De barn och elever som berörs erbjuds plats i andra skolor i närområdet. Köparen, Stena fastigheter, är tillsammans med stiftelsen Viktor Rydbergs skolor, redo att starta en ny skola till höstterminen 2021.

Kvalitetsbrister och allt färre elever gör att Fisksätraskolan upphör efter vårterminens slut. Skolfastigheten säljs och de barn som berörs erbjuds plats på andra skolor i närområdet. Till hösten 2021 står Viktor Rydbergs skolor redo att starta en ny skola med 540 platser i Fisksätra.

-Alla elever har rätt till en bra och stimulerande utbildning. Jag ser mycket positivt på att Viktor Rydberg, en av Sveriges allra bästa skolor, vill etablera sig just i Fisksätra. Det blir en viktig del i vår framtidssatsning på Fisksätra, tillsammans med nya bostäder och arbetsplatser, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande.

Nacka kommun vill höja kvaliteten på utbildningen i Fisksätra och planerar att lägga ned Fisksätraskolan. Verksamheten upphör efter vårterminen 2019. Alla elever från skolan erbjuds plats på andra skolor i närområdet. Den kommunala skola som ligger närmast, Igelboda skola, kan erbjuda alla elever som vill en plats.

Svikande elevunderlag

- Allt färre elever väljer Fisksätraskolan, bara 92 av 750 skolbarn i Fisksätra har valt Fisksätraskolan. Skolan har svårt att attrahera utbildade lärare, studieresultaten är låga och den rekommenderas i allt lägre grad av föräldrar. Det innebär sammantaget att skolan har nått en brytpunkt där den inte längre kan erbjuda en utbildning som lever upp till våra krav, säger Einar Fransson, produktionsdirektör, Nackas kommunala skolor.

Hela fastigheten säljs

Stena fastigheter, som redan idag utvecklar centrala Fisksätra, planerar att köpa den fastighet där bland annat Fisksätraskolan ligger. Hela fastigheten säljs vilket omfattar förskolans och skolans lokaler samt fritidsgårdens och Fisksätra folkets hus lokaler. Köpesumman är 60 miljoner kronor och Stena fastigheter planerar att renovera byggnaden.

Ny skola startar hösten 2021

När Fisksätra utvecklas inför framtiden behöver det finnas en attraktiv skola i området. Stena fastigheter vill, i samarbete med stiftelsen Viktor Rydbergs skolor, starta en ny och större skola i Fisksätra. Planerna är att den nya skolan blir en F-9 skola som ska kunna ta emot 540 elever, alltså betydligt fler än idag. Beräknad start för den nya skolan är höstterminen 2021. Målsättningen är att den nya skolan ska locka elever från hela Nacka.

Tidplan

Beslutsunderlag om nedläggningen av skolan och försäljningen av fastigheten presenteras för kommunstyrelsen den 13 maj. Definitivt beslut om nedläggningen kan fattas av kommunstyrelsen den 3 juni. Beslutet om försäljningen av fastigheten kan fattas av kommunfullmäktige den 17 juni.

Sidan uppdaterades: