Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Den 28 juni öppnas den nya trafikplatsen Kvarnholmen för trafik

Nu blir det enklare att åka till och från Kvarnholmen. Nu öppnar vi nya trafikplatsen Kvarnholmen på väg 222 Värmdöleden i höjd med Nacka gymnasium.

Trafikverket har nu byggt klart den nya trafikplatsen som består av två på- och avfartsramper i västlig riktning på väg 222 samt två cirkulationsplatser varav den ena är en så kallad droppe, d.v.s. halv cirkulationsplats. Även ett nytt bullerskydd har byggts längs med ramperna på den södra sidan.

Enklare att åka till och från Kvarnholmen

Trafikplats Kvarnholmen gör det enklare att åka till och från Kvarnholmen, då den skapar en förbindelse mellan Kvarnholmen och väg 222 Värmdöleden. Trafikplatsen avlastar också Henriksdal, där det ofta bildas köer i högtrafik, samt minskar trafiken som idag måste passera Trafikplats Nacka.

- Nu förbättrar vi framkomligheten till Kvarnholmen där det byggs många nya bostäder. Vi tackar Trafikverket för ett gott samarbete. Den nya avfarten från Värmdöleden ger en effektivare och smidigare trafiklösning och kommer att avlasta vägnätet runt Nacka Forum, vilket är mycket bra, säger Hans Peters (C), ordförande i Nacka kommuns Natur- och trafiknämnd.

Trafikplats Kvarnholmen har genomförts i samarbete mellan Nacka kommun och Trafikverket och är den avslutande etappen av Kvarnholmsförbindelsen. Samarbetet har sträckt sig från tidigt skede och projektering till utbyggnad av trafikplatsen.

Kvarnholmsförbindelsen

Nackas planarbete för trafikplats Kvarnholmen har varit en del av det större projektet Kvarnholmsförbindelsen, som har syftet att knyta samman Kvarnholmen med centrala Nacka. I juni 2016 öppnades bron över Svindersviken och tunneln under Ryssbergen.

En tät och levande stad

Nacka växer, kommunen ska få 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser fram till 2030. Vi får tunnelbana, med stationer i Sickla, Järla och Nacka (vid Nacka Forum), där även en ny bussterminal byggs.

I framtiden kommer det att göras fler förändringar av väg 222 i närheten av Nackas centrala delar. Bland annat planeras en överdäckning av motorvägen i höjd med Nacka Forum, där den nya bussterminal ska byggas nära den framtida tunnelbanestationen Nacka.

I samband med det kommer Trafikplats Nacka att försvinna. I stället kommer det att finnas två färdigutbyggda trafikplatser, Trafikplats Kvarnholmen och Trafikplats Skvaltan. Den senare blir väg 222:s huvudsakliga ut- och infart till Nackas centrala delar.

Projekten har stor betydelse för utvecklingen av Nacka stad och är viktiga byggstenar för att nå visionen om en tät och levande stad.

Läs mer om Nacka stad

Sidan uppdaterades: