Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Boovallen tas upp i Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen har i dag, den 8 november, meddelat att den kommer att ta upp den tidigare domen som rör ljudnivåerna på Boovallen.

Prövningstillståndet innebär bland annat att Mark- och miljööverdomstolen, som är högsta instans, ska pröva beslutet om att bullerskydd måste byggas runt Boovallen.

- Det här är väldigt glädjande. Det väcker gott hopp för oss som har Gunilla_Grudevall_Steen100.jpg engagerat oss för Boovallen. Frågan berör i första hand alla de barn och ungdomar som spelar fotboll på Boovallen, men den har också stor principiell betydelse för alla idrottsanläggningar i tätbebyggda områden. Mot den bakgrunden välkomnar vi att Mark- och miljööverdomstolen har hörsammat vår överklagan och kommer att ta upp frågan, säger Gunilla Grudevall-Steen (L), ordförande i Fritidsnämnden i Nacka kommun.

Bakgrunden till beskedet är att Nacka kommun har överklagat Mark- och miljödomstolens beslut, och dagens besked om prövningstillstånd betyder att det tidigare beslutet kan komma att rivas upp. Det blir nu upp till Mark- och miljööverdomstolen att ta ställning till.

Sidan uppdaterades: