Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Gång- och cykeltrafiken leds om till den norra delen av Skurubron

Trafikverket börjar snart bygga den nya Skurubron på den södra sidan om den befintliga bron. Med anledning av brobygget kommer gång- och cykeltrafiken som idag går på den södra sidan av Skurubron ledas om till den norra sidan av bron.

Omledningen gäller från torsdag morgon den 21 november. Anledningen till omledningen är bygget av den nya Skurubron. Där gång- och cykelvägen i dag går på Skurusidan ska Trafikverket inom kort börja bygga arbetsvägar och förbereda för sprängningar. Längre fram kommer etableringen för broarbetena att vara på Skurusidan.

Så påverkas du som går eller cyklar

Från och med den 21 november leds gång- och cykeltrafiken om som går över Skurubrons södra sida, till den norra gång- och cykelbanan. Det innebär att det blir dubbelriktad trafik på den norra gång- och cykelbanan.

Karta över omledningen

Röd = gång- och cykelväg som stängs av
Grön = omledningen av gång- och cykeltrafiken.

Trafikanterna informeras via vägvisningsskyltar, Trafikverkets och Nackas kommuns webbsidor, Nacka kommuns Facebook och trafiken.nu.

En ny och bredare Skurubro

Den nya Skurubron byggs söder om den befintliga bron och får tre körfält i vardera riktningen, varav ett är till för kollektivtrafiken. Bron bidrar till ökad framkomlighet och trafiksäkerhet.

nya_skurubron_utan_varvet-670x290.jpg

Nya Skurubron är en långsiktig lösning för att kunna nå ökad kapacitet för trafiken till och från det växande Nacka och Värmdö.

Läs mer om projekt nya Skurubron på Trafikverkets webbplats
Projekt nya Skurubron

Sidan uppdaterades: