Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Ny information om coronaviruset

Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms idag som mycket hög. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symptom att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. De smittskyddsansvariga myndigheters fokus nu ligger på att skydda sårbara grupper, till exempel äldre personer. Igår fattade regeringen bland annat beslut om att begränsa allmänna sammankomster.

Förbud mot stora allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Regeringen fattade igår beslut om att begränsa allmänna sammankomster och tillställningar. Beslutet gäller från och med idag 12 mars och begränsningen innebär ett maxantal om 500 personer.

Åtgärden har som syfte att minska smittspridning genom att förhindra att många människor kommer i nära kontakt med varandra och genom att förhindra att många människor kommer resande till ett evenemang. Förbudet gäller inte för större arbetsplatser, skolor eller privata sammankomster.

Mer om regeringens beslut om allmänna sammankomster finns mer information på MSB:s webbplats samt hos polisen.

Nackas skolor jobbar för att minska smittspridning

Skolorna i Nacka anpassar sin verksamhet för att undvika att barn och elever behöver trängas. Många kommunala skolor och förskolor ställer in utflykter som kan innebära onödig risk för smittspridning på grund av resor i kollektivtrafik. En åtgärd som vissa skolor med stora matsalar har vidtagit för att minska trängseln är att förlänga lunchen och att se till att alla inte äter samtidigt.

Städningen på skolorna förstärks och i den mån det är möjligt ser skolan till att barn och elever vistas utomhus i högre utsträckning.

Vid besök till Nackas särskilda boenden

Många på Nackas äldreboenden och andra särskilda boenden är mer känsliga för infektioner än andra. Det är därför mycket viktigt att undvika att föra in smittor på dessa boenden. Nacka uppmanar därför alla att noga följa Folkhälsomyndighetens råd som säger att anhöriga bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och att man aldrig ska göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Om du ska besöka en anhörig uppmanar vi dig att inte röra dig i allmänna utrymmen utan enbart uppehålla dig i din anhöriges lägenhet.

Mer information:

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webb om vad du kan göra för att undvika smitta.

Här finns Folkhälsomyndighetens information på olika språk.

På krisinformation.se finns aktuell information från ansvariga aktörer.

Läs mer om det aktuella läget i Stockholm.

Sidan uppdaterades: