Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Inget traditionellt studentfirande i länets kommunala gymnasieskolor

De kommunala gymnasieskolorna i Stockholms län samt Håbo kommun ställer in allt traditionellt studentfirande i form av utspring, stora samlingar på skolgården och flakåkning i skolornas regi. Det är följden av ett gemensamt beslut som utbildningscheferna i länet har fattat.

Bakgrunden är att gymnasieskolorna bedömer att ett traditionellt firande inte kan arrangeras utan risk för smittspridning av covid-19. Sedan den 18 mars har gymnasieskolorna haft distansundervisning i syfte att minska smittspridningen i samhället. Utöver det finns Folkhälsomyndighetes rekommendationer om att minimera sociala kontakter och förbud mot folksamlingar över 50 personer.

Det gemensamma beslutet har fattats av alla kommuner som ingår i den regionala gymnasieregionen och omfattar både kommunala gymnasieskolor och gymnasiesärskolor.

– Det är naturligtvis väldigt tråkigt att behöva fatta det här beslutet, säger Einar Fransson, produktionsdirektör på Välfärd skola, men om vi ska vara konsekventa och följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och regeringens beslut så finns det inget annat alternativ. Vi kommer att tillsammans med våra rektorer diskutera möjligheten att hitta andra sätt för att göra detta till en minnesvärd dag för studenterna.

Sidan uppdaterades: