Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Klart med Nacka kommuns yttrande om stenkross i Gungviken

Nu har miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattat beslut om ett yttrande till mark- och miljödomstolen som rör möjligheten att etablera en stenkross i området vid Gungviken, Nacka. Nämndens ståndpunkt är att Gungviken är olämplig som plats för en framtida stenkross.

Nacka kommun har genom miljö- och stadsbyggnadsnämnden getts möjlighet att yttra sig i till mark- och miljödomstolen med anledning av en överklagan från Skanska att etablera kross och upplag inom Gungviksområdet.

I nämndens yttrande framgår bland annat att det inte är troligt att Skanskas verksamhet kan bedrivas inom området utan olägenhet för hälsa och miljön. Placeringen på en höjd intill en havsvik innebär dessutom att verksamheten påverkar ett mycket stort område, en påverkan som kan bli extra störande och ske över ett ännu större område om tekniken inte fungerar som tänkt. Nämnden kan inte riskera en försämring av redan förorenat vatten i Skurusundet/Lännerstasundet. I yttrandet framgår också att trafiklösningar och trafiksäkerhetsåtgärder inte är lösta, och att verksamheten skulle påverka landskapsbilden negativt.

Nämnden var helt enig vid beslutet.

Länk till miljö- och stadsbyggnadsnämndens yttrande

Sidan uppdaterades: