Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Ännu bättre resultat för Nackas niondeklassare

Den genomsnittliga betygsnivån för Nackas elever i årskurs nio har förbättrats och fler elever än tidigare är behöriga till gymnasiet. Detta trots att större delen av vårterminen 2020 genomfördes i skuggan av coronapandemin. Det visar den senaste mätningen från Nacka kommun.

– Vårt mål är att alla barn och elever ska utvecklas maximalt här i Nacka, så det här resultatet är verkligen en fröjd att se, säger Monica Brohede Tellström, ordförande i utbildningsnämnden (L). Dessutom är skillnaden mellan olika skolor minimala, vilket visar på en hög kvalitet på undervisningen oavsett kommunal skola eller fristående skola. Ett stort tack till våra elever för deras stenhårda arbete för att få bättre resultat, och ett varmt tack till våra skickliga lärare och skolledare som trots en väldigt annorlunda vår har skapat förutsättningar för att vi ska bibehålla en positiv trend.

Statistiken för läsåret 2019/2020 visar att elevernas genomsnittliga betygsnivå efter avslutad grundskola har ökat till 273 meritpoäng, jämfört med 268 meritpoäng föregående läsår. Pojkarnas resultatförbättring är större än flickornas.

Dessutom visar årets statistik att andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan är 95,3 procent. Det är en ökning jämfört med förra läsåret då andelen gymnasiebehöriga var 94,6 procent. Ökningen beror på pojkarnas förbättrade resultat, medan flickornas behörighet minskade något. Pojkarna har därmed kommit ikapp flickornas tidigare försprång när det gäller gymnasiebehörighet.

Nackas elever ligger högt i jämförelse med Skolverkets statistik för behörighet till gymnasieskolan på nationell nivå. Enligt den preliminära slutbetygsstatistiken är 85,3 procent av eleverna på riksnivå behöriga till gymnasieskolan.

Sidan uppdaterades: