Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Framtidsfrågor i fokus när kommunen deltar i innovationsvecka

Idag måndag, inleds innovationsveckan, en nationell kraftsamling för att visa upp det driv och engagemang som finns inom offentlig sektor när det kommer till innovation och förmågan att tänka nytt. Nacka kommun arrangerar ett stort digitalt seminarium tillsammans med London city. Seminariet ska inspirera till att hitta nya kreativa sätt för medborgare att få ny kunskap i en tid då kraven från arbetsmarknaden snabbt förändras.

Bakom innovationsveckan står Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet, Upphandlingsmyndigheten och DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. Målet är att väcka intresse och uppmärksamhet för det innovationsarbete som pågår i hela landet.

– Innovationsveckan är ett viktigt initiativ som kommer att växa i betydelse, säger Hanna Elving, huvudprojektledare för Swedish Edtest på Nacka kommun. Det här är ett bra forum för att lyfta fram vad Sverige är bra på och vad vi kan bli bättre på. Kommuner kommer att behöva dela med sig av sina kunskaper men också inspireras av goda exempel. Jag hoppas kunna nätverka och kunna visa upp Swedish Edtest under innovationsveckan, men också få med mig nya inspel för att utveckla projektet än mer.

Nacka kommun arrangerar Fusion Cities tillsammans med London city, ett stort digitalt seminarium med 300 internationella deltagare. Syftet med seminariet är att lyfta fram goda exempel på hur städer kan arbeta för att sina medborgare ska hitta nya sätt att hitta mer kreativa sätt att få ny kunskap i en tid då kraven från arbetsmarknaden snabbt förändras.

– Jag kommer att presentera konkreta erfarenheter från oss i Nacka, hur vi genom Swedish Edtest arbetar för att myndigheter kan träna sin samarbetsförmåga mot andra branscher och områden som inte är ens egna. Här har vi tagit fram en vetenskaplig metod för att pröva nya digitala läromedel och hur man kan för hur man tar första steget och att få parterna ser värdet i att samarbeta. Det tror jag att många kan lära sig av.

Swedish Edtest är en del av Vercity och drivs av Nacka kommun. Mer information om Swedish Edtest.

Mer information om innovationsveckan finns här.

Sidan uppdaterades: