Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Nacka kommun inför besöksstopp på särskilda boenden för äldre

Besöksstoppet innebär att kommunen starkt avråder från besök på särskilda boenden för äldre. Beslutet fattades av äldrenämnden idag och gäller från lördagen den 14 november. Anledningen är att minska smittspridningen som nu ökar kraftigt i hela Stockholmregionen.

Beslutet ska betraktas som en vädjan och en stark avrådan från att besöka sina anhöriga på äldreboenden, och ska vara ett stöd till anordnare när de kommunicerar med närstående som vill komma på besök, till exempel i att föreslå i första hand besök utomhus eller digitalt. Beslutet innebär inte att alla besök förbjuds, undantag kan fortfarande göras.

Beslutet innebär även att anordnare ska säkerställa att nödvändiga besök kan ske så säkert som möjligt och informera eventuella besökare om hur man minskar smittspridningen. Redan idag finns det rutiner för besök på särskilda boenden för äldre som innebär att alla måste höra av sig innan besök sker.

Om det finns särskilda skäl till att du som anhörig ändå behöver göra ett besök gäller det här:

  • Kontakta boendet innan besök
  • följ boendets lokala råd och rekommendationer noga
  • tvätta händerna innan, under och efter besöket
  • håll minst två meters avstånd
  • undvik gemensamma utrymmen på boendet.

Beslutet gäller från och med den 14 november 2020 till och med den 30 november 2020, men kan komma att förlängas.

Sidan uppdaterades: