Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
December

Fortsatt stark avrådan från besök på äldreboenden i Nacka

Nacka kommuns avrådan från att besöka äldreboenden förlängs till och med den 14 december. Det beslutet fattades av äldrenämndens ordförande Karin Teljstedt tidigare idag.

Beslutet har fattats för att minska smittspridningen och måna både om de äldre som bor på särskilt boende och medarbetarna där.

Beslutet ska betraktas som en vädjan och en stark avrådan från att besöka anhöriga på äldreboenden. Det ska också vara ett stöd för verksamheterna i kommunikationen med närstående som vill komma på besök. De kan till exempel istället föreslå i första hand besök utomhus eller digitalt. Beslutet innebär inte att alla besök förbjuds, undantag kan fortfarande göras.

Om det finns särskilda skäl till att anhöriga ändå behöver göra ett besök, är det viktigt att följa boendets lokala råd och besöksrutiner. Kontakta därför boendet innan besök.

Det förlängda beslutet gäller från och med den 1 december 2020 till och med den 14 december 2020, men kan komma att förlängas.

Sidan uppdaterades: