Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...
December

Grönt ljus för fotboll vid Boovallen

Idag kom mark- och miljööverdomstolens besked i frågan om buller runt idrottsplatsen Boovallen i Nacka. Dagens besked betyder att mark- och miljööverdomstolen upphäver tidigare domstolsbeslut om krav på bullerskydd på Boovallen, något som har betydelse för hela idrottssverige.

Mark- och miljödomstolen beslutade under 2019 att ljudnivån från idrotten vid Boovallen skulle begränsas, bland annat genom krav på höga bullerskydd, då den kunde utgöra en olägenhet för omkringboende. Nacka kommun överklagade domen och beviljades senare prövningstillstånd.

Dagens dom klargör att ljud från idrottsanläggningar inte ska jämställas med det buller som avses i Naturvårdsverkets vägledning om industribuller och annat verksamhetsbuller. Mark- och miljööverdomstolen lyfter, i likhet med Nacka kommun, det starka allmänintresset av att idrottsverksamhet ska bedrivas inom rimliga avstånd från bostadsområden.

– En väldigt välkommen dom för både oss, barnen, folkhälsan och idrottsrörelsen, säger kommunstyrelsens ordförande i Nacka Mats Gerdau (M). Det är ett tydligt klargörande från mark- och miljööverdomstolen att det finns ett starkt allmänintresse av idrottsverksamhet i närheten av där folk bor. Domstolen konstaterar, i likhet med oss, att det inte är försvarbart med bullervallar eller bullerskärmar runt Boovallen. Däremot vidtar vi andra rimliga försiktighetsmått för att begränsa störningar för grannarna, till exempel hur sent man får spela på kvällarna. Det är också en seger att domstolen går helt på vår linje när vi argumenterat för att barns idrottande inte är att jämställa med industribuller.

– Domen är mycket glädjande, säger fritidsnämndens ordförande Gunilla Grudevall-Steen (L). Vi har äntligen fått gehör för att ljud från idrotts- och lekaktiviteter inte går att jämställas med buller från industrier. Boovallen är en anläggning där många, framför allt barn och ungdomar, utövar idrott. Det hade varit förödande för både folkhälsa som barn och unga att minska möjligheten att utöva idrott nära hemmet.

Ärendet om Boovallen har engagerat hela idrottssverige. Domen från Mark- och miljööverdomstolen är positiv för fotbolls- och idrottsanläggningar i tätbebyggda områden i hela landet. Domstolen ger nu grönt ljus för idrott på Boovallen utan bullerskydd.

Sidan uppdaterades: