Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Området vid Fågelstigen får bättre vägar, kommunalt vatten och möjlighet att bygga ut

Nu är det klart: Det tidigare fritidshusområdet vid Fågelstigen i centrala Boo ska utvecklas till permanent boende, få bättre vägar och kommunalt vatten och avlopp.

Kommunfullmäktige antog den nya detaljplanen för området den 14 december 2020. Antagandebeslutet överklagades inte och därmed gäller den nya detaljplanen från och med den 11 januari 2021.

Höjd standard och ny bebyggelse

I detaljplanen för Fågelstigen ingår cirka 30 fastigheter som får byggrätter för permanent boende samtidigt som kommunen övertar och förbättrar vägarna och bygger ut vatten och avlopp. Utbyggnaden av allmänna vägar finansieras genom att fastighetsägarna betalar gatukostnadsersättning enligt kommunens riktlinjer. Utbyggnaden av vatten och avlopp finansieras med anläggningsavgifter. Arbetena beräknas kunna börja under hösten 2021.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga fler och större bostäder i området. De flesta fastighetsägarna får möjlighet att stycka av sina tomter. Ny bebyggelse ska anpassas till förutsättningarna på platsen och väntas utgöras av friliggande villor samt enstaka radhus och parhus. Totalt beräknas cirka 20 nya bostäder kunna byggas. Den som vill söka bygglov enligt de nya reglerna i detaljplanen kan göra det tidigast två år efter att detaljplanen vunnit laga kraft, alltså från den 11 januari 2023.

flygbild Fågelstigen webb 670 pxl bred.jpg

Flygbild över området. Fågelstigen är den mindre vägen till höger om den breda Ormingeleden. Foto: ©Terratec.

Renare vatten och minskade utsläpp

Detaljplanen för området vid Fågelstigen är en del i kommunens långsiktiga ar­bete med så kallad förnyelseplanering, vilket innebär att kommunalt vatten och avlopp (VA) anläggs i äldre fritidshusområden så att området kan fung­era för permanentboende.

Att kommunalt vatten och avlopp byggs ut innebär en stor förbättring av vattenkvaliteten genom minskade utsläpp från enskilda avlopp, och att de boende får kommunalt dricksvatten. Detaljplanen möjliggör också för nya bostäder i ett centralt läge med närhet till service och kollektivtrafik.

Läs mer om detaljplanen på projektets webbsida

Sidan uppdaterades: