Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Fågelstigen

De cirka 30 fritids- och permanenthusen på Fågelstigen, nordost om Orminge trafikplats, blir mer och mer permanentbebodda. Därför ska kommunen rusta upp vägarna och bygga ut kommunalt vatten och avlopp.

Jonas Nylander

Jonas Nylander

Kommunens Projektledare

Magnus Bohman

Magnus Bohman

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrkte planförslaget den 23 september 2020.
    Läs protokollsutdraget här MSN 2020-09-23 § 214.pdf
  • Kommunfullmäktige beräknas anta detaljplanen 14 december 2020.
  • Antagandehandlingarna för gatukostnadsutredningen, inklusive granskningsutlåtandet, kommer att finnas tillgängliga på denna sida efter det att kommunstyrelsen har antagit dessa, vilket beräkans ske den 30 november 2020.
  • Antagandehandlingarna för detaljplanen finns att läsa under STATUS och HANDLINGAR

Samråd och granskning

Under tiden 4 mars 2020 till och med 15 april 2020 fanns planförslaget och gatukostnadsutredningen utställt för granskning.

Under samrådstiden 20 februari till 5 april 2019 fanns förslagen tillgängliga i Nacka Stadshus, utställningshallen, Granitvägen 15. Handlingarna fanns även tillgängliga på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider. Handlingarna från samrådet finns att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR.


Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om Nackas förnyelseområden.

Startskede med kvartersdialoger

Med anledning av bland annat nya bestämmelser om riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader antogs ett nytt start-pm i augusti 2018.

Under oktober månad inventerade konsultfirman Ecocom träd i området för Fågelstigen. De mätte vissa träd med gps (under dagtid). Mätningarna gjordes för att kunna göra en bedömning av trädens naturvärde så som ålder, art, samt om några rödlistade arter är knutna till träden. Informationen de samlade in används som underlag till detaljplanen.

Start-pm godkändes i november 2013 av kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott. Med anledning av bland annat nya bestämmelser om riktvärden för trafikbuller vid bostäder har ett ett nytt start-pm senare tagits fram. Det antogs av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 7 augusti 2018.
Protokoll, § 136

I början av mars 2013 hölls kvartersdialoger med fastighetsägarna i området. Syftet var att kommunens projektgrupp skulle få del av fastighetsägarnas kunskaper om området, diskutera fastighetsägarnas önskemål om den egna tomten samt informera om den kommande processen. Mötena gav bra information om området till oss i kommunen inför den fortsatta planeringen.

Sammanfattning från kvartersdialoger, mars 2014

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: