Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Organiserad utomhusträning möjlig från 18 januari

Idag har Stockholmsregionens kommuner och myndigheter kommit överens med Region Stockholms smittskyddsläkare om att från och med måndag den 18 januari åter öppna upp för organiserad utomhusträning i mindre grupp.

Mot bakgrund av den något minskade smittspridningen är smittskyddsläkarens samlade bedömning att utomhusträning och aktiviteter för både barn och vuxna ändå bör komma igång. Utgångspunkten är att idrott och rörelse är mycket viktigt för alla åldrar, och att genomföra aktiviteterna i den egna närmiljön och i små grupper är ett bra sätt att minska risken för smitta.

Det är fortsatt lika viktigt att hålla avstånd, arbeta hemifrån när det är möjligt, resa så lite som möjligt och i övrigt följa Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridningen.

Från den 25 januari blir det möjligt att återigen träna inomhus, enligt de bestämmelser fr som finns beskrivna i den tillfälliga covid-19 lagstiftningen gällande idrottsverksamhet samt i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Sidan uppdaterades: