Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kulturskolans elever fortsatt mycket nöjda

Den senaste kundundersökningen visar att barn och unga som deltar i Nackas kulturskolor är fortsatt mycket nöjda, dessutom har de roligt och lär sig mycket.

Barn och unga som deltar i Nackas kulturskolor har fått chans att tycka till. 2020 genomfördes en ny kundundersökning inom hela kulturskoleverksamheten i Nacka där nöjdheten uppgår till 3,7 på en 4-gradig skala. Det är ett toppresultat som ligger fast sedan föregående års undersökning.

”Det är mycket glädjande att kulturskoleeleverna, trots alla utmaningar som pandemin orsakat, fortsatt är mycket nöjda med kulturskolans verksamhet, säger Anna Hörnsten, utvecklingsledare på kultur- och fritidsenheten.”

Roligt och lärorikt

97 procent av eleverna uppger att de är nöjda med sin kulturskola och 96 procent anser att kulturskolan är så bra som de hoppats på, vilket ligger på samma nivå som föregående undersökning. 90 procent svarar att det är roligt och att de lär sig mycket, vilket också ligger kvar på samma nivå. Totalt 97 procent svarar att de går den kurs de helst vill. En majoritet av dem som deltagit i undersökningen har gått i kulturskolan två år eller mer, och det är ungefär lika många flickor som pojkar som svarat.

Elever nöjda med lektioner på distans

25 procent av de elever som medverkat i undersökningen uppger att de fått undervisning på distans. Av dessa var 83 procent nöjda med de digitala lektionerna. 84 procent var även nöjda med hur tekniken fungerade. De två frågorna om distansundervisning ställdes med anledning av pandemin som inneburit att verksamheter anpassats efter myndigheternas rekommendationer och restriktioner.

Kurser på fritiden för barn och unga

Är du intresserad av att gå en kurs på fritiden? Kulturskolorna i Nacka erbjuder kurser på fritiden för barn och unga inom musik, teater, dans, cirkus, konst, media och skapande. På nacka.se/kulturskola kan du läsa mer om vårt utbud.

Mer om undersökningen

Kulturskolorna i Nacka utvärderas årligen enligt metoden Våga Visa kulturskola. Det är ett kommunsamarbete där totalt fem kommuner i Stockholms län deltar. Hösten 2020 genomförde Nacka, Järfälla, Tyresö och Upplands Väsby en kundundersökning och självvärdering inom hela kulturskoleverksamheten.

Ta del av kundundersökningen här (PDF-dokument, 1,7 MB)

Sidan uppdaterades: