Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Februari

Förlängd avrådan från besök på särskilda boenden för äldre

Ännu en gång fattar Nacka kommun beslut om att starkt avråda från besök på särskilda boenden för äldre (SÄBO). Beslutet har fattats av äldrenämndens ordförande Karin Teljstedt och gäller från den 2 februari och till den 22 februari 2021.

Smittspridningen är fortsatt hög i samhället och beslutet tas för att måna om personer som bor på särskilt boende och om medarbetarna som arbetar där.

Beslutet ska betraktas som en vädjan och en stark avrådan från att besöka anhöriga på äldreboenden i Nacka. Om närstående vill komma på besök kan verksamheterna istället föreslå exempelvis besök utomhus eller digitalt.

Om det finns särskilda skäl till att anhöriga ändå behöver göra ett besök, är det viktigt att följa boendets lokala råd och besöksrutiner. Kontakta därför boendet innan besök.

Det förlängda beslutet gäller från och med den 2 februari 2021 till och med den 22 februari 2021, men kan komma att förlängas.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridningen vid besök på särskilda boenden för äldre.

Sidan uppdaterades: