Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Framtid och dåtid möts när nytt kvarter markanvisas i Centrala Nacka

Centrala Nacka utvecklas till en stadsdel med kontraster och variation. Här möter det urbana och moderna det klassiska och gröna. Nu planerar Nacka kommun att sluta avtal med Wallenstam om en markanvisning av ett kvarter inspirerat av byggnadsstilen som dominerade under förra sekelskiftet i Sverige.

Referensbilder klassicistisk arkitektur, Röda bergen, Stockholm
Klassisk_stil_670px.jpg

Det är på Nya gatan, nära Nacka stadshus i Centrala Nacka, som markanvisningen planeras att genomföras. Syftet är att skapa ett väl gestaltat kvarter och en attraktiv livsmiljö i klassicistisk stil i den första etappen av Centrala Nacka som nu utvecklas till en tät stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter och offentliga rum i ett kollektivtrafiknära läge.

Kontraster och variation

Centrala Nacka är Sveriges första naturbana stadsdel där naturen och det urbana möts på nya sätt, i en stadsmiljö med stora kontraster och variation. Genom markanvisningen förbereds nu för ett kvarter med arkitektur inspirerad från klassicismen och de byggnadsstilar som dominerade under 1880–1930 i Sverige. De nya husen ska ha en stil som minner om antikens arkitektur där byggnaden strävar efter symmetri, enhetlighet och lugn och har en tydlig bottenvåning med vackra entrépartier.

– Att kvarteret får just en klassisk stil är något som har varit centralt i arbetet med att skapa en stadsdel med eget uttryck där det urbana och moderna möter det klassiska och gröna. Vi har jobbat länge för den här typen av kvarter som vi vet uppskattas av Nackaborna. Nu får vi en tilltalande och vacker gestaltning som bidrar till en trivsam miljö som vi alla kan vara stolta över, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande.

Stort intresse för markanvisningen

Flera aktörer har visat intresse för byggrätten som är den sista markanvisningen vid Nya gatan i Centrala Nacka där över 1000 bostäder växer fram. En markanvisning innebär att kommunen beslutar vem som är den mest lämpliga byggaktören för ett område eller kvarter som ska bebyggas på kommunal mark. I den här markanvisningen har Nacka kommun valt aktör utifrån påvisad genomförandeförmåga, förmåga att bygga i klassicistisk stil och möjlighet att uppfylla målet om byggstart år 2021.

”Kvarteret ska upplevas som genuint klassicistiskt”

– Nacka kommun ställer höga krav för att kvarteret ska upplevas som genuint klassicistiskt och Wallenstam har visat på en stor förståelse för vikten av att inte bara ta fasta på vissa karaktärsdrag från de äldre byggnadsstilarna, utan på att kvarteret i sin helhet ska upplevas som att det är uppfört runt en annan tidsepok. Det känns kul att nu kunna välkomna Wallenstam som ny aktör i Centrala Nacka, säger Katarina Wåhlin Alm stadsutvecklingsdirektör i Nacka kommun.

Fakta om markanvisningen

  • Beslut om markanvisning fattas i Nacka kommunstyrelse den 7 juni.
  • Markanvisningsavtalet mellan Nacka kommun och Wallenstam rör ny bebyggelse om cirka 11 500 kvadratmeter för bostäder och cirka 2 000 kvadratmeter för verksamhetslokaler.
  • Byggstart planeras ske under sista kvartalet år 2021.
  • Markanvisningen fullbordas genom tecknade av markgenomförandeavtal inklusive överlåtelseavtal, preliminärt under kvartal 4 år 2021.
  • Den preliminära köpeskillingen beräknas att uppgå till cirka 190 miljoner kronor.

Sidan uppdaterades: