Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Markanvisningstävling för flerbostadshus i Sydvästra Stensö nära Älta centrum

Nu bjuder Nacka kommun in till markanvisningstävling för bostäder med fri upplåtelseform. Den byggaktör som vinner tävlingen får ensamrätt att bygga nya flerbostadshus nära Älta centrum i anslutning till parken väster om Oxelvägen i Älta.

Markanvisningstävlingen gäller för ett anbudsområde med flerbostadshus med fri upprättelseform. Anbuden bedöms i första hand på priset för bostäder, förutsatt att samtliga förutsättningar enligt anbudsinbjudan är uppfyllda.

Markanvisningsområde artikel.jpgDen streckade vita linjen i bilden visar området som ingår i markanvisningen.

Markanvisningsområdet, där bebyggelse föreslås, motsvarar cirka 10 000 kvadratmeter ljus BTA. BTA står för bruttoarea och den sammanlagda arean av alla våningsplan inne i en byggnad. Utvärdering och tilldelning kommer att ske utifrån förutsättningarna som är angivna i anbudsinbjudan.

  • Tävlingen startar 22 juni och sista anbudsdag är 20 augusti 2021 klockan 15.30.
  • Frågor och synpunkter kan ställas fram till 13 augusti och skickas till: sydvastra-stenso@nacka.se
  • Frågor och svar publiceras löpande på webbplatsen.

Läs mer och ta del av alla underlag och handlingar här.

Sydvästra Stensö

Markanvisningsområdet ligger 500 meter söder om Älta centrum, direkt väster om Oxelvägen 5, norr om Circle K drivmedelsstation och befintlig parkeringsyta. Drivmedelsstationen och parkeringsplatsen ingår i samma detaljplan som markanvisningsområdet och kommer att ersättas med bostadsbebyggelse. Längs Oxelvägen går ett flertal busslinjer mot Sickla, Slussen Tyresö och Nacka forum. På Ältavägen går buss mot Gullmarsplan. Närmsta busshållplats ligger inom 100 meter från markanvisningsområdet.

Älta

Älta ligger nära vacker natur och sjöar samt ett större naturreservat. En blandning av villa- och småhusområden, flerfamiljshus från 60- och 70-talen, skolor och förskolor, platser för friluftsliv och idrott samt orörd natur omger Älta centrum. Ett rikt kultur- och föreningsliv präglar Älta sedan centrum och bostäderna i närheten byggdes på 60-talet. Älta centrum har ett antaget planprogram samt en antagen detaljplan för Älta centrumkvarter med 950 lägenheter. Stadsbyggnadsprojekt för Sydvästra Stensö är en del av planprogrammet för Älta centrum.

Sidan uppdaterades: