Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Milstolpe för Centrala Nacka – stadsdelens sju första kvarter är markanvisade

Samtliga kvarter på Nya gatan i Centrala Nacka är nu markanvisade. Den sista pusselbiten lades i måndags då kommunstyrelsen i Nacka beslutade att överlåta mark till Hemsö, som planerar att tillföra nya verksamheter på platsen där detaljplanen medger bland annat utbildning och fritidsverksamhet.

Som Nacka kommun tidigare kunnat berätta ansluter även Wallenstam till utvecklingen av Centrala Nacka genom en markanvisning för ett kvarter i klassicistisk stil.

Visionsbild. Arkitekt: Urban Designnyagatan_670px.jpg

Framväxten av Centrala Nacka, stadsdelen där naturen och det urbana möts på nya sätt, pågår för fullt. Senare i år kan de första personerna sätta nyckeln i låset när deras bostäder står färdiga för inflyttning. Nu kan Nacka kommun berätta att alla sju kvarter i det som kallas Nya gatan, och som stäcker sig mellan Nacka stadshus och Nacka Forum, är markanvisade till olika engagerade fastighetsaktörer. Här pågår utvecklingen av över 1000 nya bostäder och 9000 kvadratmeter lokaler med olika verksamheter, service, caféer och restauranger som ska bidra till ett attraktivt utbud och en levande naturban stadsdel.

– Det är otroligt glädjande att utvecklingen av Centrala Nacka har kommit så långt att de första sju kvarteren nu är markanvisade. För varje dag kommer vi närmare vår vision om en naturban stadsdel i Nackas mest centrala läge med närhet till både natur, stadsliv, möten och kommunikationer. Helt enkelt en plats där människor trivs och mår bra, säger Mats Gerdau.

"Kontraster och variation är viktigt"

Det senaste tillskottet är att Nacka efter beslut i kommunstyrelsen den 7 juni överlåter den sista byggrätten om cirka 1500 kvadratmeter på Nya gatan till Hemsö Fastighets AB för 9 miljoner kronor. Detaljplanen för det aktuella området möjliggör bland annat utveckling av utbildning och fritidsverksamhet.

– I Centrala Nackas identitet är kontraster och variation viktigt. Här utvecklar vi en spännande blandning mellan det klassiska och gröna i kombination med det moderna och urbana. Vi ser fram emot att tillsammans jobba vidare med alla de aktörer som vi utvecklar dessa kvarter med och som bidrar till den levande och naturbana stadsdel som vi har som gemensam målbild, säger Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör Nacka.

Nacka kommun utvecklar kvarteren runt Nya gatan tillsammans med Sveafastigheter Bostad, Botrygg, Storstaden Bostad, Kungsvåningen, OBOS, Wallenstam och Hemsö.

Sveriges första naturbana markanvisningstävling

Utvecklingen av hela Centrala Nacka går nu in i nästa fas när nya bostadskvarter planeras i anslutning till den kommande stadsparken, bland annat ska utveckling ske av kvarteret Discus som är tänkt att inrymma ett högt och innovativt bostadshus omkring 30 våningar ovanpå den nya tunnelbanans entré. Efter sommaren bjuder Nacka kommun in till Sveriges första naturbana markanvisningstävling där utmaningen är att tolka och bidra till platsens vision om närhet och naturbant - när naturen och det urbana möts på nya sätt. Och trivs tillsammans. Mer information om den kommer i september.

En del av Centrala Nacka

stadsparken_670px.jpg

I Centrala Nacka bygger vi etappvis nya kvarter, gator och torg med 6 000 bostäder och 7 000 arbetsplatser, en stadspark, caféer, restauranger, handel och hotell. De första kvarteren är klara för inflyttning 2022. Arbetet med tunnelbanan har påbörjats och ska vara klar 2030, samtidigt som den nya bussterminalen och en överdäckning över Värmdöleden. Centrala Nacka sträcker sig från blivande tunnelbanestation Järla i väst till Skvaltan i öst och omfattas av området runt Järlahöjden och den planerade överdäckningen av Värmdöleden; Mötesplats Nacka.

Sidan uppdaterades: