Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juli

Renovering av Trafikplats Fisksätra

Den 20 juli startar renoveringen av de två broarna som går över Saltsjöbadsleden vid avfarterna till och från Fisksätra Trafikplats. En tillfällig cirkulationsplats på Saltsjöbadsleden ska användas under tiden. Risk för köbildning, framför allt under högtrafik.

Renoveringen planeras starta tisdagen den 20 juli 2021. Arbetet beräknas pågå cirka tio månader, så våren 2022 öppnar trafikplatsen igen.

Påverkan på trafiken

Under renoveringen stängs de två broarna över Saltsjöbadsleden som leder till och från Fisksätra. För att göra det möjligt byggs en tillfällig cirkulationsplats på Saltsjöbadsleden. Påfarten från Fisksätra i riktning mot Nacka blir dubbelriktad. Den östra avfarten till Fisksätra är öppen som vanligt.

Hastigheten sänks till 30 km/h förbi arbetsområdet, följ anvisningar på plats. Under renoveringen är det risk för köbildning på Saltsjöbadsleden och intilliggande vägar. Ta det försiktigt förbi arbetsområdet.

Karta Trafikplats FisksätraKarta trafikomledning Trafikplats Fisksätra

Varför renoveras Trafikplats Fisksätra?

Det är broarna vid Trafikplats Fisksätra som renoveras. Det är ett underhållsarbete som görs var 40:e år för att broarna ska hålla så länge som möjligt.

Kontaktuppgifter

Entreprenör Infrakonsult: Abderahim Aboudrar, Conny Forgren
Projektledare Nacka kommun: Lars Hedrén
Trafik och utemiljö Nacka kommun, lämna synpunkter eller felanmälan

Sidan uppdaterades: