Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Nacka kommun beviljar 2,4 miljoner till återuppbyggnaden av Boo Folkets hus

Boo Folkets hus totalförstördes av en brand våren 2020. Nu börjar bygget av nya Folkets hus där Nacka kommun bidrar med drygt 2,4 miljoner kronor. Beslutet fattades av kommunstyrelsen 6 september 2021.

-Boo Folkets hus är som är ett av Nackas fyra kulturhus ett kreativt nav med viktig och bred verksamhet från kulturskola och fritidsverksamhet till senioraktiviteter. Många berördes när byggnaden brann ner till grunden förra året. Nu vill vi bidra till att en ny byggnad kan återuppstå till glädje för Nackaborna, ett hus med större kapacitet än tidigare där fler besökare kan tas emot och där mer verksamhet kan anordnas men som också kan vara en trygghetspunkt för de unga i Orminge, säger Mats Gerdau kommunstyrelsens ordförande.

Spadtag folkets hus 2021.jpgFörsta spadtaget tas för nya Boo Folkets hus tas söndag 5 september, av Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande och Richard Wendt, ordförande i kulturnämnden.

Nya Folkets hus kan ta emot fler besökare

Nya huset kommer i grunden att ha samma funktioner som det gamla, men kapaciteten förstärks för att kunna möta flera besökare och utöka verksamheten. Den ersättning som Boo Folkets hus får ut på sin försäkring täcker inte helt kostnaden för nya husbygget. Beloppet som saknas ska föreningen dels täcka genom vissa egna medel, dels med en beviljad ansökan från Boverket. För att få denna ansökan beviljad behöver kommunen gå in med ett investeringsbidrag på 30 procent, vilket motsvarar 2 410 000 kronor. Den nya byggnaden ska stå klar 2022.

Folkets hus entre artikel.jpgIllustration över nya Boo Folkets hus. Arkitekt: Arkitur arkitektkontor AB.

Boo Folkets hus driver flera verksamheter på uppdrag av kommunen. Deras kulturskola, fritidsaktiviteter för unga och senioraktiviteter utgör viktiga delar i utbudet av kultur- och fritidsverksamhet för Nackaborna.

Här kan du läsa mer om Boo Folkets hus.

Sidan uppdaterades: