Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Nackaborna tryggare idag visar trygghetsmätning

Sex av åtta Nackabor känner sig trygga när de går ut på kvällarna och andelen Nackabor som känner oro för att bli utsatt för brott i kommunen har minskat. Det är några av resultaten som framkommer i polisens trygghetsundersökning som offentliggjordes idag.

Generellt känner allmänheten inom Nacka kommun sig trygga, 6 av 8 känner sig trygga att gå ut på kvällen. Däremot ökar oron bland unga 16 – 19 år att utsättas för brott på kvällstid. Stölder av cykel och moped har ökat med 8 procent sedan förra året. Oron kring att utsättas för bostadsinbrott är 6 procent lägre jämfört med föregående år.

– Det är positivt att den upplevda tryggheten i Nacka ökar något, men vi kan alltid göra mer för att ännu fler Nackabor ska känna sig trygga och säkra. Vi kommer att växla upp de brottsförebyggande insatserna från kommunens sida och ser fram emot ett gott samarbete med polisen om det. I Nacka alla ska få förutsättningar för att växa samtidigt som vi gemensamt skapar trygghet och sammanhållning och ingjuter hopp och framtidstro, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M).

– Vi ser att de insatser vi i kommunen gör har effekt, vilket är ett kvitto på att vi satsar på rätt saker. Men vi behöver bli ännu bättre, du ska känna dig trygg i Nacka. Därför fortsätter vi med våra brottsförebyggande insatser och kommer att utöka dem, säger Gunilla Grudevall Steen (L), kommunalråd och ordförande i BRÅ.

– Det känns väldigt bra att vi uppvisar så förhållandevis goda resultat i trygghetsmätningen. Polisen i lokalpolisområdet arbetar hårt för att medborgarna i Nacka, Tyresö och Värmdö ska känna sig trygga, säger Nackas lokalpolisområdeschef Karin Berggren.

Nacka kommun har sedan länge ett nära samarbete med kommunpolisen i trygghetsfrågor och ett förebyggande arbete på flera nivåer för att öka tryggheten och säkerheten i kommunen. Ett exempel är fältverksamheten Polarna som arbetar förebyggande i skolor och ute in nackasamhället med barn och ungdomar. Trygghetsvärdar har till uppdrag att verka trygghetsskapande och vid behov finns mobila väktare på plats för att öka tryggheten. Nacka kommun har också ett långsiktigt och strategiskt arbete mot både unga och vuxna för att erbjuda stöd i arbetet för att motverka kriminalitet.

Trygghetsmätningen genomfördes av Polisen i Region Stockholm under våren som en enkätundersökning, och har besvarats av 1955 Nackabor mellan 18 och 85 år. I enkäten ingick fyra huvudområden: problem i området, utsatthet för: fysiskt våld, hot, stölder, skadegörelse och bedrägeri, trygghet och anmälan om brott. Syftet med undersökningen är att undersöka effekterna av polisens brottsförebyggande arbete. Mer information om undersökningen finns här. Polisen i region Stockholms trygghetsmätning 2021 | Polismyndigheten

Sidan uppdaterades: