Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...
December

Lekfullhet och kreativitet bland årets mottagare av LÄRA-utmärkelsen

Nu är årets mottagare av Nacka kommuns nya utmärkelse LÄRA framröstade av Nackaborna. Under torsdagen den 9 december tillkännagavs sex pristagare som inspirerar och engagerar Nackas elever inom digitalisering och rörelse. Utmärkelsen har skapat mycket engagemang bland Nackaborna med 170 nomineringar och över 3000 röstningar på kommunens hemsida.

– I en snabbföränderlig värld ställs allt högre krav på medarbetare och team att hitta nya arbetssätt och att våga vara innovativa, hela tiden med lärandet och elevernas bästa i fokus. Att hitta inspiratörer i skolan som gör det lilla extra för att bidra till ökad kvalitet och ökad måluppfyllelse i sin verksamhet är viktigt för att uppmuntra och bekräfta det goda arbete som görs i våra skolor och förskolor. Jag vill gratulera årets pristagare och ser fram emot att lära mer om deras pedagogiska arbete, säger Monica Brohede Tellström (L), ordförande i utbildningsnämnden.

LÄRA-utmärkelsen delas ut i tre kategorier: Årets lärspridare, Årets lärinnovatör och Årets lärteam. Varje år premieras mottagare inom två särskilt aktuella områden och årets fokus är digitalisering och rörelse.

Mottagarna av LÄRA-utmärkelsen 2021 är:

Årets lärspridare digitalisering: Poopak Ameri, Addera kompetens

Lärarspridare2 Poopak Ameri1080x1080.jpg

Poopak har på ett professionellt sätt lyckats hålla ihop klassen under pandemitiden och har genom kreativa lösningar stärkt elevernas digitala kompetens och förmågan att aktivt medverka i ett föränderligt samhälle.

Årets lärinnovatör digitalisering: Birgitta Nilsson, Nacka gymnasium

LärinnovatörBirgitta Nilsson Nacka Gymnsium1080x1080.jpg

Birgitta lyckades under pandemin på kort tid ställa om undervisning och uppgifter till digitalt format. Birgitta är en kompetent och kreativ lärare som även tar hänsyn till elevers välmående och psykiska hälsa.

Årets lärteam digitalisering: Fiskarna och Korallerna på Dibber Finnboda förskola

Lärteam digitalisering2 - Dibler förskola1080x1080.jpg

Personalen på Fiskarna och Korallerna på Dibber Finnboda förskola har satsat på spännande verktyg för digitalisering. Barnen får på ett lekfullt sätt testa och lära sig olika typer av programmering. Barn i alla åldrar delta och utmanas för att bli ännu bättre och lära sig mer!

Årets lärspridare rörelse: Sara Nyberg Eskilsson, Myrsjöskolan

lärspridare-Sara Nyberg1080x1080.jpg

Sara uppmuntrar var och en att alltid göra sitt bästa och lyckas få eleverna att våga kasta sig ut i det okända och testa det som kan kännas omöjligt eller svårt. Saras energi, välvilja och förmåga att sprida glädje för rörelse har gjort intryck på eleverna.

Årets lärinnovatör rörelse: Jonas Lundberg, Saltsjöbadens Samskola

lärinnovatär-Jonas Lundberg1080x1080.jpg

Jonas har eleven i fokus och bygger relationer med alla elever på skolan. Han erbjuder eleverna meningsfulla rastaktiviteter med rörelse och övningar. Övningarna är lustfyllda och engagerande för att främja lärandet och förbättra elevernas hälsa.

Årets lärteam rörelse: Havet, Källans förskola

lärteam rörelse havet-källansförskola1080x1080.jpg

Ett positivt och glatt gäng som väcker nyfikenhet hos barnen genom nya aktiviteter och rörelser. Varje dag finns det moment av rörelse och barnen får testa allt ifrån yoga till Röris och att springa Källan-loppet.

Om utmärkelsen LÄRA

Utmärkelsen LÄRA instiftades av utbildningsnämnden i Nacka 2021 för att uppmuntra och motivera pedagoger i deras arbete med områden som är viktiga ur ett samhälls- eller kvalitetsperspektiv. Utmärkelsen kommer att delas ut årligen och utgå från olika aktuella teman. Prissumman är 25 000 kronor i varje kategori. Utmärkelsen delas ut på Lära-dagen den 9 mars 2022

Sidan uppdaterades: