Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
December

Stor satsning på slyröjning i hela Nacka

Under hösten har kommunen genomfört ett stort röjningsarbete av växtlighet längs alla kommunala vägar i Boo, Fisksätra-Saltsjöbaden och Älta. Syftet är att förbättra sikten och därmed trafiksäkerheten på vägarna.

Röjningen innebär att växtlighet i form av sly, buskar och ibland även större träd, som kan skymma sikten, eller vara trafikfarliga, tas bort längs med alla vägar som sköts av Nacka kommun. Målet är att det ska vara fri höjd på fem-sex meter över vägen, fyra-fem meter över gång- och cykelbanor, samt minst en meter fritt på båda sidor om vägen. På kommunal mark röjs upp till tre meter på sidorna.

Vid röjning, och särskilt när större träd behöver fällas, kan trafiken påverkas tillfälligt, särskilt på smalare vägar. Tack till dig som tar det lugnt och försiktigt när du passerar arbetsområdet!

Rejäl satsning i hela kommunen

Årets insats är den största vi någonsin har genomfört, berättar Ryan Tucker, arbetsledare på park- och naturdrift i kommunen:

– Syftet är att säkra vägmiljön för cirka fem år framåt. Vi kommer att behöva göra punktinsatser redan nästa år, men på det stora hela kommer vi att kunna hålla efter alla ytor på ett mer effektivt sätt framöver.

Rishögarna ska tas bort

Maskinerna lämnar en hel del ris efter sig längs vägkanterna. En del av riset kan spridas ut och multna naturligt, men vid större mängder samlas det i högar och kommer att transporteras bort.

– Vi har fått en del frågor om rishögarna men var inte oroliga – vi ska ta bort dem, lovar Ryan Tucker, och förklarar att insamlingen av rishögarna sker med andra fordon och att det därför kan dröja några veckor innan riset hämtas från en specifik plats.

Snart klart i Saltsjöbaden och Boo

Hittills är vägarna i Insjön, Kummelnäs och Mensättra klara. I Saltsjöbaden har vår entreprenör arbetat sig igenom Älgö, Garvkroken och Neglinge. I Älta är det kommunens egen personal som sköter röjningen och där är större delen av Kolarängen klar. Arbetet beräknas fortsätta en bit in på nästa år. Men Sicklaön då, kanske någon undrar, när blir det röjt där?

– Vi bedömde att behovet just nu var störst i Boo och Saltsjöbaden, men vi har inte glömt Sicklaön. Den står överst på listan för nästa år, säger Ryan Tucker.

Sidan uppdaterades: