Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Nacka kommun kartlägger utsläpp och upprättar koldioxidbudget

Nu är det klart, Nacka kommun får en koldioxidbudget. Den ska fungera som en kartläggning över kommunens totala utsläpp av koldioxid, och hur fort utsläppen behöver minska för att bidra till att uppnå målen i Parisavtalet om högst två graders temperaturhöjning globalt. Koldioxidbudgeten kan följas av alla i en molnbaserad tjänst där statistik och budget uppdateras årligen.

– Som alla andra kommuner i landet behöver vi minska våra utsläpp. Koldioxidbudgeten ger oss en riktning för både hur mycket vi måste minska våra utsläpp och vad vi ska fokusera på - som kommun, som företag och som medborgare. Det är nödvändigt att verka för mycket snabba utsläppsminskningar för att undvika eller mildra allt mer djupgående effekter och allvarliga störningar för människa och natur, säger Hans Peters (C), ordförande i Nacka kommuns miljöutskott.

Beräkningarna i koldioxidbudgeten visar bland annat att Nackabornas utsläpp är lägre än det nationella snittet, ca 2,1 ton per person, vilket är nära hälften av vad genomsnittlig svensk genererar i utsläpp. Budgeten visar också att utsläppen måste minska med 16 procent årligen fram till år 2040.

– Koldioxidbudgeten är ett sätt att skapa medvetande kring utsläppsfrågan för oss själva och andra aktörer och områden i samhället. I vårt eget arbete på kommunal nivå så är budgeten ett verktyg för att stärka arbetet med miljöprogrammet och våra lokala miljömål. Men vi som kommun har inte rådighet att kontrollera om målet nås eller inte, ingen enskild aktör kommer vara ansvarig för att vi klarar eller inte klarar målet, alla behövs, säger miljöchef Per Enarsson.

Koldioxidbudgeten har tagits fram av Nacka kommun i samarbete med Uppsala universitet och Klimatsekretariatet. Den finns som rapport och i en molnbaserad tjänst, ClimateVisualizer, där statistik och budget uppdateras löpande.

Nacka kommuns hållbarhetsarbete är inriktat på att Nacka ska vara en miljösmart kommun och att stadsutvecklingen ska ske i takt med både medborgare och miljö. Kommunen arbetar aktivt för en låg klimatpåverkan till exempel genom att verka för fler laddplatser för elfordon, en fortsatt satsning på god cykelinfrastruktur, investeringar i solceller, strategier i form av ”Miljö- och klimatambitioner i stadsutvecklingen” och inte minst den stora satsningen på utbyggnad av tunnelbanan till Nacka. Länk till Nacka kommuns miljöprogram Nacka kommuns Miljömål 2021

Länk till Nackas koldioxidbugdet finns här: ClimateVisualizer

Sidan uppdaterades: