Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Dags för slyröjning längs vägarna på Sicklaön

I slutet av förra året berättade vi om kommunens slyröjning längs alla kommunala vägar i Boo, Fisksätra-Saltsjöbaden och Älta. Nu har turen kommit till Sicklaön.

Nu påbörjas en stor slyröjning längs med alla kommunens egna vägar på Sicklaön.

– Arbetslaget börjar vid Duvnäs utskog och fortsätter därifrån till Skogalund, Ektorp och Saltsjö-Duvnäs. Därefter flyttar de sig västerut mot Sickla, berättar arbetsledare Ryan Tucker. Arbetet kommer att fortsätta under försommaren och hösten och beräknas vara klart före årsskiftet.

Rishögarna ska tas bort snabbt

Maskinerna lämnar en hel del ris efter sig längs vägkanterna. En del av riset kan spridas ut och multna naturligt, men vid större mängder samlas det i högar och kommer att transporteras bort.

– Vi kommer att kunna transportera bort rishögarna fortare på Sicklaön än vad vi hann med under höstens arbeten i Boo och Fisksätra-Saltsjöbaden, förklarar Ryan Tucker, men ber ändå om tålamod om det tar ett par veckor innan allt är uppsamlat.

– Skulle det ligga kvar större högar mer än en månad efter att vi varit där och röjt är ni välkomna att göra en felanmälan, då har vi missat, säger han.

Fri sikt minskar risken för olyckor

Arbetet innebär att växtlighet i form av sly, buskar och ibland även större träd, som kan skymma sikten, eller vara trafikfarliga, tas bort. Målet är att det ska vara fri höjd på fem-sex meter över vägen, fyra-fem meter över gång- och cykelbanor, samt minst en meter fritt på båda sidor om vägen. På kommunal mark röjs upp till tre meter på sidorna.

Vid röjning, och särskilt när större träd behöver fällas, kan trafiken påverkas tillfälligt, särskilt på smalare vägar. Tack till dig som tar det lugnt och försiktigt när du passerar arbetsområdet!

Sidan uppdaterades: