Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Föreningar kan söka bidrag till sommarlovsaktiviteter och särskilda aktiviteter för barn och unga på flykt

Ideella föreningar i Nacka kommun kan fram till den 11 maj 2022 ansöka om bidrag för att arrangera aktiviteter under hela året för barn och ungdomar på flykt. De kan också ansöka om att arrangera allmänna sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Alla aktiviteter ska vara gratis för de deltagande.

Idrotts- och fritidsaktiviteter och socialt umgänge med jämnåriga barn och ungdomar är en viktig del av uppväxten. Många barn och ungdomar har inte möjlighet att åka på läger eller delta i sommarlovsaktiviteter. Öppna idrotts- och fritidsaktiviteter kan bidra till att underlätta deras situation. Vid fördelningen av bidragen kommer fokus vara på att så många barn och ungdomar som möjligt ska erbjudas möjlighet att delta i aktiviteter.

Geografisk spridning, bredd av aktiviteter och att aktiviteter ska kunna erbjudas under hela perioden kommer att påverka vilka som beviljas stöd. När det gäller aktiviteter som är särskilt inriktade till barn och unga på flykt så kan dessa erbjudas över hela 2022. När det gäller sommarlovsperioden så räknas den från den 10 juni till och med den 14 augusti.

Ansökningar till föreningsbidraget kan skickas in så snart som möjligt men senast den 11maj 2022. Beslut om tilldelning kommer att fattas så snart som möjligt efter ansökningstidens slut.

Läs mer här Bidrag till sommarlovsaktiviteter och särskilt riktade aktiviteter för barn och unga på flykt | Nacka kommun

Sidan uppdaterades: