Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Nacka kommun söker aktör till nya simhallen i Myrsjö

Nu går Nacka kommun vidare för att förverkliga arbetet med en ny simhall i Myrsjö sportcentrum. Idag fattade kommunstyrelsen beslut om att upphandla en aktör för att bygga, äga och driva den nya simhallen, som beräknas stå klar 2026.

Med upphandlingen av en extern aktör så tar vi ytterligare ett steg mot den nya simhallen i Myrsjö, något som är ett stort och viktigt tillskott för Nackabornas och framför allt Ormingebornas möjlighet att bada och simträna. Det blir fler tillfällen för barn och unga att besöka en simhall och öka sin simförmåga och vattenvana, och bättre förutsättningar för idrottande i Nacka, säger Gunilla Grudevall-Steen (L), ordförande i fritidsnämnden.

Den upphandlade aktören kommer att tilldelas ett helhetsansvar för simhallen, från finansiering, projektering, ansökan om bygglov till byggnation, fastighetsförvaltning, drift och underhåll. Kommunens tillser att den nya simhallen erbjuder goda bad- och simfunktioner och säkerställer en kvalitativ verksamhet genom att utgå från Svenska simförbundets riktlinjer i avtalet.

Upphandlingsförfarandet har redan inletts och beräknas vara avslutat i februari 2023. Inför upphandlingen har kommunen haft en dialog med både marknadsaktörer och andra kommuner som genomfört liknande upphandlingar. Den nya simhallen ska stå klar 2026 och erbjuda allmänhet, skolor och föreningsliv möjlighet till motionsverksamhet, idrottsundervisning, lek och rekreation.

Simhallen i Myrsjö sportcentrum blir kommunens tredje simhall. Inom de närmaste åren öppnar det nya Näckenbadet (klar 2024) och nu pågår planeringen inför ny simhall i Järlahöjden (klar 2026 – 2030). De tre simhallarna kommer att komplettera varandra och erbjuda ett gemensamt utbud för föreningar, skolor och allmänhet.

Sidan uppdaterades: