Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Nackas företag mest nöjda bland Sveriges större kommuner!

Nackas företagare ger kommunen det bästa resultatet i Sverige när det gäller myndighetsutövning. Företagens upplevelse av Nackas service till företag har ökat till 83 i Nöjd-Kund-Index (NKI), från 79 föregående år. Det är det högsta betyg företagen har givit kommunen sedan mätningarna inleddes år 2007 och placerar Nacka högst bland kommuner över 40 000 invånare.

Mätningen görs tillsammans med Sveriges kommuner och regioner, SKR och Stockholm Business Alliance och berör ett antal myndighetsområden där företagen betygsätter upplevelsen av service. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Årets mätning visar att Nackas siffror ökar för sjätte året i rad.

– Vårt fokus är att hela tiden jobba för att bättre förstå företagens villkor och underlätta deras vardag. Vi vet att företagen vill ha en snabb och förutsägbar hantering och därför satsar vi mycket på att ha en levande dialog om vad vi kan göra för att förbättra kontakten och verksamheten, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande Nacka kommun.

– Nacka kommun jobbar aktivt med att vara en medpart och inte en motpart i vår myndighetsutövning. Ett gott bemötande är utgångspunkten i vår kontakt med Nackas företag, föreningar och Nackabor vilket vi nu får ett härligt kvitto på, säger Victor Kilén, stadsdirektör Nacka kommun.

NKI-betygen för Nacka kommun 2021 med föregående års värde inom parentes: brandskydd 75 (84), bygglov 81 (75), miljö- och hälsoskydd 79 (68), livsmedelskontroll 83 (80), serveringstillstånd 93 (96), totalt 83 (79).

Mätningen av Nöjd-Kund-Index, NKI, visar hur företag betygssätter kommunens myndighetsutövning och har genomförts av Sveriges Kommuner och Regioner i samverkan med Stockholm Business Alliance. Resultaten avser 2021. Alla företag som haft ett ärende hos kommunen inom någon av dessa kategorier har tillfrågats hur de upplevt kommunens hantering av ärendet. Länk till hela undersökningen: Företagsklimat | SKR

Sidan uppdaterades: