Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Stora kollektivtrafiksatsningar i Nacka

Nacka kommun och Region Stockholm är nu överens om stora satsningar på kollektivtrafiken. Två strategiska avtal har tagits fram vilket är ett viktigt steg för att säkra framtidens kollektivtrafik i Nacka.

Efter lång tids förhandlingar har nu Nacka kommun och Region Stockholm kommit överens om fortsatt utveckling av Mötesplats Nacka, genom ett tilläggsavtal till tidigare principöverenskommelse, samt en avsiktsförklaring rörande satsningar på Saltsjöbanan. Båda avtalen syftar till att säkra en kapacitetsstark kollektivtrafik för framtidens resande.

Saltsjöbanan kommer att förbättras för framtiden när den bland annat höjs upp på en järnvägsbro vid Sickla. Med upphöjningen kan barriäreffekter av järnvägen minska och området får en mer öppen och sammanhållen stadsmiljö. Det möjliggör även två skilda passager under järnvägsbron vilket gör att det smidigare att ta sig fram i området.

I Centrala Nacka fortsätter det gemensamma arbetet med att anlägga en ny modern bussterminal i anslutning till tunnelbanan och en cirka 300 meter överdäckning av Värmdöleden som binder samman området mellan Nacka Forum och Nacka strand.

Mötesplats Nacka

Planen är att skapa en ny stark kommunikationsnod och mötesplats för ett hållbart resande i och mellan Nacka, Värmdö och Stockholm. Den nya bussterminalen planeras i direkt anslutning till tunnelbanestationen Nacka efter en flytt av väg 222 (Värmdöleden) en bit norrut.

Genom en cirka 300 meter överdäckning av Värmdöleden och bussterminalen, binds Centrala Nacka, Nacka strand och Jarlaberg samman och motorvägens barriärer byggs bort. En sammanhållen stadsmiljö med grönare, tryggare och mer levande kvarter växer fram. Med fler arbetsplatser, serviceutbud, mötesplatser och närheten till grönområden blir det mer attraktivt att leva och jobba i området. Bussterminalen planeras tas i drift i samband med tunnelbanans färdigställande, som planeras till 2030.

Visionsbild som visar överdäckningen av väg 222. Copyright: Mandaworks.Visionsbild som visar överdäckningen av väg 222. Copyright: Mandaworks.

Tunnelbanan och Mötesplats Nacka med bussterminalen är Nacka kommuns största satsning på hållbart resande​.

- Mötesplats Nacka med bussterminal och överdäckning av Värmdöleden ger väldiga möjligheter att skapa nya arbetsplatser. Dessutom blir man av med buller och knyter Nacka strand och Jarlaberg närmare Centrala Nacka, säger Mats Gerdau (M). Det här blir vårt absolut största och mest strategiska projekt som syftar till att skapa en attraktiv stadsmiljö och enklare resande.

Mats Gerdau fortsätter:

-Saltsjöbanan är en pulsåder i Nacka och det här är en långsiktig satsning för att säkra trafiken in till Slussen, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande. Upphöjningen är viktig för att Sicklaområdet ska kunna utvecklas och jag är glad att vi enats om hur det ska gå till.

Saltsjöbanans upphöjning

Med upphöjningen av Saltsjöbanan skapas en mer öppen och sammanhållen stadsmiljö. Med två passager under järnvägsbron kan Simbagatan och Planiavägen knytas samman med Värmdövägen. Det blir en passage för gång- och cykeltrafik vid Simbagatan och en för bil- och busstrafik vid Planiavägen, vilket är positivt för trafikflödet i området.

När Nacka växer och fler väljer att resa kollektivt är även en modern Saltsjöbana med utökad turtäthet nödvändig. För att möjliggöra detta investerar Region Stockholm i nya moderna vagnar och bygger dubbelspår vid stationerna Tattby och Fisksätra. Genomförandet av upphöjningen planeras ske under 2025 och 2026. När Slussen öppnar och Saltsjöbanan åter kan trafikera hela vägen in till Slussen beräknas både upprustning och upphöjning vara klar.

Politiskt beslut i vår

Den 19 april behandlades Avsiktsförklaringen för Saltsjöbanans upphöjning samt Tilläggsavtal till tidigare principöverenskommelse för Mötesplats Nacka i kommunstyrelsens arbetsutskott. Den 2 maj planeras ärendena behandlas i kommunstyrelsen och slutligt beslut i kommunfullmäktige, preliminärt den 16 maj 2022.

Visionsbild som visar Saltsjöbanans upphöjning. Copyright Atkins.Visionsbild som visar Saltsjöbanans upphöjning. Copyright: Atkins.

Visionsbild som visar överdäckningen av väg 222. Copyright: Mandaworks.Visionsbild som visar överdäckningen, sett från väg 222. Copyright: Mandaworks.

Sidan uppdaterades: