Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Utveckling av Nacka Forum bidrar till ett rikare stadsliv i Centrala Nacka

Nu tas ett viktigt steg för att utveckla handeln, stadslivet och kvarteret kring Nacka Forum med nya lokaler i entréplan ut mot stadsgatan Vikdalsvägen, vilket skapar mer liv och rörelse i naturbana Centrala Nacka. Möjligheten ska också prövas för att bygga varierade och väl gestaltade bostäder utmed en del av Vikdalsvägen. Projektet förväntas bli klart tidigast 2028.

Fastighetsägaren Rodamco Forum Nacka KB, planerar att utveckla byggnaden där gallerian Nacka Forum ligger. Förutom nya lokaler i entréplan planeras en ny entré vid korsningen Vikdalsvägen och Skvaltans väg. En framtida detaljplaneprocess ska pröva möjligheten att bygga cirka 250 bostäder utmed en del av Vikdalsvägen samt möjligheten att bygga två högre hus. Dessutom planeras en ny gångtunnelkoppling under Skvaltans väg som ansluter till den kommande tunnelbanan.

Målet är att stärka handeln och bidra till ett rikare stadsliv med en befolkning som rör sig i området under olika tider på dygnet. Strax intill ligger den nyligen omgjorda stadsgatan Vikdalvägen och härifrån är det 150 meter till den blivande stadsparken mellan stadshuset och Vikdalsvägen.

Naturbana kvalitéer är viktigt i projektet såsom växtlighet på förgårdsmark och tak, terrasser och balkonger på de kommande bostäderna. Härifrån är det också nära till rekreation i naturområdena i Ryssbergen, Nyckelvikens naturreservat och Nackareservatet som ligger inom en radie på cirka en kilometer.

Igår behandlade kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott inriktningsbeslutet och start-PM för nya Nacka Forum som beskriver projektets syfte, mål, förutsättningar och inriktning. Ärendet går vidare för slutligt beslut i kommunfullmäktige den 20 juni.

När beslut om inriktning är fattat inleds detaljplaneprocessen. Antagande av detaljplanen kan preliminärt ske våren 2025. Tidigast 2028 kan en del av de nya bostäderna vara klara för inflyttning.

Bildtext: Vikdalsvägen idag och en visionsbild över framtida nya lokaler i entréplan ut mot stadsgatan Vikdalsvägen. Illustration: Ettelva Arkitekter

Sidan uppdaterades: