Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Nackaborna känner sig tryggare visar undersökning

Nackaborna upplever Nacka kommunen som en trygg plats att leva och bo på, men att problemet med klotter ökar och att det finns ett behov av fler synliga poliser. Det är några av resultaten som framkommer i årets trygghetsundersökning.

Trygghetsundersökningen har gjorts av Nacka kommun tillsammans med stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att är att kartlägga hur tryggheten utvecklas i men också att kunna utvärdera om de trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser som kommunen genomför har haft någon effekt.

Trygghetsundersökningen innehåller 32 frågor som berör fem huvudområden: medborgarnas upplevelse av problem i närområdet, trafikproblem, utsatthet för brott, oro att utsättas för brott, otrygghet och polisens lokala agerande.

Undersökningen visar att medborgarnas upplevda trygghet ökar i nästan alla kommundelar, med undantag av Fisksätra. Dessutom är oron att bli utsatt för våld lägre i Nacka som helhet i jämförelse med övriga kommuner i Sverige.

Jämfört med den senaste mätningen som genomfördes 2020 så har nedskräpningen och problem med bilar som kör för fort och buskörning med mopeder minskat. Nackaborna känner sig också tryggare att vistas utomhus en sen kväll.

Undersökningen visar också på att vissa områden behöver förstärkas när det gäller trygghetsfrågor. Ett av dessa områden är att tryggheten i Fisksätra har minskat något. Det handlar bland annat om problem med nedskräpning och skadegörelse utomhus, problem med narkotikapåverkade personer och ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen utomhus, samt oro för att bli utsatt för att bli överfallen eller misshandlad.

Nacka kommun arbetar aktivt med insatser och förebyggande åtgärder i samverkan med civilsamhälle, näringsliv, polis och räddningstjänst. Inför 2023 inrättades ett Trygghetsutskott vars syfte att leda och samordna kommunens trygghetsarbete. Det inkluderar bland annat brottsförebyggande verksamhet, arbete mot välfärdsfusk och bedrägerier och uppföljning av programmet Framgång Fisksätra.

Trygghetsundersökningen har gått ut till 1800 Nackabor under hösten 2022, med en svarsfrekvens på drygt 60 procent.

Klicka här för att läsa hela trygghetsundersökningen (PDF-dokument, 538 kB)

Sidan uppdaterades: