Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Nacka rankas som tredje högst i landet för laddbara bilar

Den svenska fordonsbranschen har på senare tid sett en betydande ökning av andelen laddbara bilar på vägarna. Enligt en undersökning från bilförmedlaren Kvdbil skiljer sig andelen laddbara bilar dock betydligt mellan olika kommuner runt om i landet.

Nacka rankas som den tredje kommunen med högst andel laddbara bilar i landet. Högst andel elbilar och laddhybrider återfinns i Danderyds kommun – här är drygt var tredje (34,1 %) bil laddbar. Solna ligger i dag på andraplasts (30,3 %) och följs av Nacka (23,0 %), Sollentuna (21,4 %) och Stockholm (21,1 %).

Faktorer som påverkar

En potentiell förklaring till den höga andelen elbilar och laddhybrider kan vara att vissa kommuner aktivt arbetar för att främja användningen av laddbara bilar genom att till exempel erbjuda laddningsmöjligheter på allmänna platser, subventionera inköp av laddbara bilar eller erbjuda förmånliga parkeringsregler för laddbara bilar. En annan faktor som kan påverka andelen laddbara bilar är kommunens demografi. Nacka är en relativt välbärgad kommun med en hög utbildningsnivå bland invånarna. Det är möjligt att invånarna i Nacka har större möjlighet och motivation att investera i en laddbar bil än i andra kommuner.

Många laddbara bilar är tjänstebilar och förmånsbilar som ägs av företag. I kommuner där ett stort antal bilar ägs av företag är andelen laddbara bilar som regel högre. Detta gäller till exempel Nacka, Stockholm och Solna.

Stor skillnad mellan kommuner

Att andelen laddbara bilar skiljer sig mellan olika kommuner kan ha stora konsekvenser för både miljö och ekonomi. Laddbara bilar bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och är därmed en viktig del av kampen mot klimatförändringarna. Samtidigt är det också ekonomiskt fördelaktigt att köra laddbara bilar, eftersom de är billigare i drift än traditionella bilar.

Nacka kommuns pågående satsningar

Att öka antalet laddbara bilar är en viktig del av att nå Sveriges klimatmål och det är därför viktigt att alla kommuner tar ansvar och arbetar för att främja användningen av dessa fordon. Nacka kommun ligger på tredje plats när det gäller flest laddpunkter per invånare och fler håller på att byggas. Här kan du läsa mer om pågående satsningar. Vill du ladda bilen i Nacka? Se kartan. Kommunen fortsätter även att installera solceller på kommunala byggnader och erbjuder kostnadsfri Energi- och klimatrådgivning till kommunens näringsliv, bostadsrättsföreningar och invånare via Klimat och energirådgivningen.

Sidan uppdaterades: