Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Orminge centrum öppnar ny väg, Helenebergsvägen

Orminge centrum fortsätter att utvecklas. Det senaste tillskottet är en ny väg vid namn Helenebergsvägen, den syftar till att förbättra tillgängligheten i området i takt med att Orminge växer.

- Den nya vägen säkrar även trafikflödet när mark- och ledningsarbeten pågår mellan maj och oktober på Edövägen. Helenebergsvägen ligger strax intill södra Sarvträsk och kommer att fungera som en tillfällig länk mellan Kanholmsvägen och Mensättravägen, vilket bidrar till en fungerande in- och utfart under kommande byggprojekt i området., säger Johan Buhre, projektledare på kommunen för samordningsprojektet Orminge

Namngivningen av gator är en del i genomförandet av detaljplanen för Orminge. I Nacka kommun finns en namnberedningsgrupp med representanter från olika verksamheter och förtroendevalda som arbetar med att föreslå lämpliga namn. Det är Miljö- och stadsbyggnadsnämnden som fattar beslutet om namnet.

När det kommer till valet av namn för vägar och platser övervägs flera aspekter, inklusive områdets historik. Vid etableringen av Orminge på 1970-talet fick vägar namn med kopplingar till skärgården, så som Utövägen och Edövägen. Nu, i en annan era, är det önskvärt att välja ett nytt tema för att markera skillnaden mellan olika tidsepoker.

Annie Nygård Stark, som ansvarar för namnärenden på Lantmäterienheten vid Nacka kommun, berättar att namnet Heleneberg hämtats från ett torp som tidigare funnits på äldre kartor. Det äldsta kända torpet är från 1700-talet och låg vid Sarvträskdalgången vid namn Korset. Kartor från 1901-1906 visar även torpen Sundsberg och Heleneberg. Det finns uppgifter som tyder på att det var en skomakare som bodde i Helenebergstorpet.

- Planen är att fortsätta med temat av historiska platser för nya vägar och platser i Orminge allteftersom utvecklingen fortskrider. På så vis kan de nya namnen avspegla områdets historia, identitet och karaktär när Orminge växer och utvecklas, säger Annie Nygård Stark.

Tryggt, tillgänglig och levande är de viktigaste ledorden när Orminge centrum utvecklas. Planen är att centrumet ska vara klart 2030. Då kommer det finnas nära 2 000 nya bostäder i centrum, lokaler för handel och annan verksamhet, utvecklad bussgata, nytt parkeringshus för infartsparkering och platser för rekreation och möten.

Läs mer om samordningsprojektet Orminge

Sidan uppdaterades: