Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Orminge centrum

Orminge med omgivningar

Minst 1500 bostäder, lokaler för handel och andra verksamheter, utvecklad bussgata, ny infartsparkering, platser för rekreation med mera, finns med i planerna för Orminge centrum. Runt centrum planeras bland annat sportcentrum i Myrsjö, bostäder vid Telegrafberget och nedgrävning av kraftledningen.

Vad händer nu och i nästa steg?

En rad detaljplaneprojekt för utvecklingen av Orminge centrum pågår.

Ombyggnad av Mensättravägen

Ombyggnaden av Mensättravägen i Orminge är i sitt slutskede. I vår kommer Mensättravägen ha fyra nya cirkulationsplatser samt en ny gång- och cykelväg till Orminge centrum, vilket tydligare binder samman Orminges olika delar med varandra.

Del av Kanholmsvägen stängs av för bil- och busstrafik

För att behålla en god framkomlighet genomförs avstängningen i samband med att vi öppnar den nya cirkulationsplatsen vid Utövägen/Mensättravägen. I vår öppnar Kanholmsvägen för bil- och busstrafik.

Luftburna kraftledningar byts till markförlagda

Vattenfall gräver ner luftburna kraftledningar vid Ormingeringen, Skarpövägen och Mensättravägen. När detta arbete är klart påbörjar Nacka kommun arbetet med att bygga gång- och cykelväg från Skarpövägen till Orminge centrum. Gång- och cykelväg beräknas vara klar hösten 2020.

Muralmålningar i Orminge centrum

Under 2019 genomfördes en internationell muralmålningsfestival i Nacka - Wall Street Nacka. Festivalen bjöd in konstnärer från hela världen för att skapa ett utomhusgalleri där ett syfte är att skapa en vackrare och trivsammare utomhusmiljö. I Orminge finns två konstverk, ett på kyrkan och ett på parkeringsgaraget som tillhör BRF Edölandet.

Kyrkan Orminge muralmålning.jpgHuvudpartner Boo Församling i samarbete med Nacka kommun, konstnär Natalia Raks

Muralmålning garage Orminge.jpgHuvudpartner BRF Edölandet i samarbete med Nacka kommun, konstnär Amara Por Dios.

Nyheter

28 maj flyttar infartsparkeringen vid Ormingehus

Magnolia Bostad ska bygga bostäder och verksamhetslokaler på platsen. Vi hänvisar till de tillfälliga infartsparkeringarna vid Ormingeringen och Skarpövägen.

Nya beslut om utveckling i Orminge

Nya bostäder, handelslokaler, infartsparkering och ett levande och tryggt centrum med goda kommunikationsmöjligheter.

Nya steg på väg mot två nya fotbollsplaner i Ramsmora, Boo

När Nacka växer behöver idrottsytorna anpassas i takt med utvecklingen, därför skapar nu Nacka kommun fler fotbollsplaner för barn och unga. Idag gav kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott klartecken för att starta en förstudie om förutsättningarna för att anlägga två elvaspelarplaner i Ramsmora.

Detaljplaneprogrammet för Orminge centrum

Detaljplaneprogrammet för Orminge centrum antogs av kommunfullmäktige hösten 2015. Där står det att Orminge centrum ska vara tryggt, tillgängligt, levande och attraktivt för boende, besökare och företag. Det ska bygga vidare på och utveckla Orminges karaktär och identitet. Läs mer i programmet för Orminge centrum.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: