Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Orminge med omgivningar

Minst 1500 bostäder, lokaler för handel och andra verksamheter, utvecklad bussgata, ny infartsparkering, platser för rekreation med mera, finns med i planerna för Orminge centrum. Runt centrum planeras bland annat sportcentrum i Myrsjö, bostäder vid Telegrafberget och nedgrävning av kraftledningen.

Lisa Bergdahl

Lisa Bergdahl

Projektchef konsult

Tove Mark

Tove Mark

Planarkitekt

Vad händer nu och i nästa steg?

En rad detaljplaneprojekt för utvecklingen av Orminge centrum pågår.

Delar av Kanholmsvägen stängs av för bil- och busstrafik

För att behålla en god framkomlighet genomförs avstängningen i samband med att vi öppnar den nya cirkulationsplatsen vid Utövägen/Mensättravägen.

Luftburna kraftledningar byts till markförlagda

Vattenfall gräver ner luftburna kraftledningar vid Ormingeringen, Skarpövägen och Mensättravägen. När detta arbete är klart påbörjar Nacka kommun arbetet med att bygga gång- och cykelväg från Skarpövägen till Orminge centrum. Gång- och cykelväg beräknas vara klart våren 2020.

Muralmålningar i Orminge centrum

Under 2019 genomfördes en internationell muralmålningsfestival i Nacka - Wall Street Nacka. Festivalen bjöd in konstnärer från hela världen för att skapa ett utomhusgalleri där ett syfte är att skapa en vackrare och trivsammare utomhusmiljö. I Orminge finns två konstverk, ett på kyrkan och ett på parkeringsgaraget som tillhör BRF Edölandet.

Kyrkan Orminge muralmålning.jpgHuvudpartner Boo Församling i samarbete med Nacka kommun, konstnär Natalia Raks

Muralmålning garage Orminge.jpgHuvudpartner BRF Edölandet i samarbete med Nacka kommun, konstnär Amara Por Dios.

Nyheter

Trafikpåverkande arbeten i Orminge i sommar

Utbyggnaden av Orminge är i full gång. Här får du en samlad bild över de arbeten som påverkar dig mest i sommar.

Årets utmärkelse för hållbar stadsutveckling går till Aros Bostads projekt O2 i Orminge

Nacka kommuns utmärkelse för hållbar stadsutveckling tilldelas i år Aros bostad för deras arbete med att integrera social och ekologisk hållbarhet i projektet 02 i Orminge. Priset delas ut för andra året i rad och syftar till att inspirera andra att göra insatser för att skapa ett hållbart stadsbyggande.

Nattarbete söndag 14 juni korsningen Edövägen/Mensättravägen

Under natten söndag 14 juni mot måndag 15 juni kommer en trafikomläggning genomföras i korsningen Edövägen/Mensättravägen.

JM är samverkansentreprenör i Orminge

JM Entreprenad har uppdraget av Nacka kommun och Nacka Vatten och Avfall AB att bygga vägar, torgytor, vatten- och avloppsledningar i Orminge.

Kontraktet är en så kallad samverkansentreprenad och omfattar flera stadsbyggnadsprojekt i Orminge. Uppdraget innebär att planera, projektera och bygga ut allmänna anläggningar, alltså vägar, torgytor, vatten- och avloppsledningar.

Detaljplaneprogrammet för Orminge centrum

Detaljplaneprogrammet för Orminge centrum antogs av kommunfullmäktige hösten 2015. Där står det att Orminge centrum ska vara tryggt, tillgängligt, levande och attraktivt för boende, besökare och företag. Det ska bygga vidare på och utveckla Orminges karaktär och identitet. Läs mer i programmet för Orminge centrum.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: