Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Orminge centrum

Orminge med omgivningar

Minst 1500 bostäder, lokaler för handel och andra verksamheter, utvecklad bussgata, ny infartsparkering, platser för rekreation med mera, finns med i planerna för Orminge centrum. Runt centrum planeras bland annat sportcentrum i Myrsjö, bostäder vid Telegrafberget och nedgrävning av kraftledningen.

Vad händer nu och i nästa steg?

En rad detaljplaneprojekt för utvecklingen av Orminge centrum pågår.

Del av Kanholmsvägen stängs av för bil- och busstrafik

För att behålla en god framkomlighet genomförs avstängningen i samband med att vi öppnar den nya cirkulationsplatsen vid Utövägen/Mensättravägen.

Muralmålningar i Orminge centrum

Under 2019 genomfördes en internationell muralmålningsfestival i Nacka - Wall Street Nacka. Festivalen bjöd in konstnärer från hela världen för att skapa ett utomhusgalleri där ett syfte är att skapa en vackrare och trivsammare utomhusmiljö. I Orminge finns två konstverk, ett på kyrkan och ett på parkeringsgaraget som tillhör BRF Edölandet.

Kyrkan Orminge muralmålning.jpgHuvudpartner Boo Församling i samarbete med Nacka kommun, konstnär Natalia Raks

Muralmålning garage Orminge.jpgHuvudpartner BRF Edölandet i samarbete med Nacka kommun, konstnär Amara Por Dios.

Nyheter

Nattarbete vid rondellerna Edövägen och Skarpövägen i Orminge 12-28 oktober

12-28 oktober genomförs nattarbeten vid rondellerna. Under natten är ett körfält avstängt och framkomligheten något begränsad.

Dags att tycka till om planerna för nytt kvarter i Orminge

Nu presenteras ett förslag på ett nytt kvarter invid Sarvträsk i Orminge. Här planeras bostäder och ett särskilt boende för äldre. Verksamheter i gatuplan ska skapa mer liv och rörelse i området. Välkommen med dina synpunkter senast 4 november.

Störande markarbeten inför bygget av bostäder och verksamhetslokaler vid Sarvträsk

Under fyra veckor med start under vecka 38 kommer pålningsarbeten att genomföras på den tidigare infartsparkeringen vid Boo vårdcentral/Sarvträsk.

Detaljplaneprogrammet för Orminge centrum

Detaljplaneprogrammet för Orminge centrum antogs av kommunfullmäktige hösten 2015. Där står det att Orminge centrum ska vara tryggt, tillgängligt, levande och attraktivt för boende, besökare och företag. Det ska bygga vidare på och utveckla Orminges karaktär och identitet. Läs mer i programmet för Orminge centrum.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: