Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Orminge med omgivningar

Minst 1500 bostäder, lokaler för handel och andra verksamheter, utvecklad bussgata, ny infartsparkering, platser för rekreation med mera, finns med i planerna för Orminge centrum. Runt centrum planeras bland annat sportcentrum i Myrsjö, bostäder vid Telegrafberget och nedgrävning av kraftledningen.

Tove Mark

Tove Mark

Planarkitekt

Lisa Bergdahl

Lisa Bergdahl

Projektchef

Vad händer nu och i nästa steg?

En rad detaljplaneprojekt för utvecklingen av Orminge centrum pågår.

Del av Kanholmsvägen stängs av för bil- och busstrafik

För att behålla en god framkomlighet genomförs avstängningen i samband med att vi öppnar den nya cirkulationsplatsen vid Utövägen/Mensättravägen. Vid årsskiftet 2020/21 ska markarbetet på Kanholmsvägen vara klart.

Luftburna kraftledningar byts till markförlagda

Vattenfall gräver ner luftburna kraftledningar vid Ormingeringen, Skarpövägen och Mensättravägen. När detta arbete är klart påbörjar Nacka kommun arbetet med att bygga gång- och cykelväg från Skarpövägen till Orminge centrum. Gång- och cykelväg beräknas vara klar hösten 2020.

Muralmålningar i Orminge centrum

Under 2019 genomfördes en internationell muralmålningsfestival i Nacka - Wall Street Nacka. Festivalen bjöd in konstnärer från hela världen för att skapa ett utomhusgalleri där ett syfte är att skapa en vackrare och trivsammare utomhusmiljö. I Orminge finns två konstverk, ett på kyrkan och ett på parkeringsgaraget som tillhör BRF Edölandet.

Kyrkan Orminge muralmålning.jpgHuvudpartner Boo Församling i samarbete med Nacka kommun, konstnär Natalia Raks

Muralmålning garage Orminge.jpgHuvudpartner BRF Edölandet i samarbete med Nacka kommun, konstnär Amara Por Dios.

Nyheter

Mensättra våtmark blir mer gästvänlig för både människor och djur

I vinter börjar vi restaurera Mensättra våtmark. Den biologiska mångfalden ska stärkas och övergödningen ska minskas samtidigt som platsen blir mer tillgänglig

Kommande markarbeten nattetid vid Edövägen/Mensättravägen och Kanholmsvägen/Ormingeringen

Under vecka 48 genomförs asfaltering vid Edövägen/Mensättravägen och inkoppling av vattenledningar vid Kanholmsvägen/Ormingeringen. Arbetet genomförs som regel dagtid men även en del kvällar och nätter om det behövs under vecka 48.

Under vecka 48 ska cirkulationsplatsen Mensättravägen/Ormingeringen asfalteras

Asfalteringen genomförs natten 23–24 november och natten 24–25 november mellan 21.00 och 05.00. Cirkulationsplatsen är helt avstängd för motortrafik och trafiken leds om.

JM är samverkansentreprenör i Orminge

JM Entreprenad har uppdraget av Nacka kommun och Nacka Vatten och Avfall AB att bygga vägar, torgytor, vatten- och avloppsledningar i Orminge.

Kontraktet är en så kallad samverkansentreprenad och omfattar flera stadsbyggnadsprojekt i Orminge. Uppdraget innebär att planera, projektera och bygga ut allmänna anläggningar, alltså vägar, torgytor, vatten- och avloppsledningar.

Detaljplaneprogrammet för Orminge centrum

Detaljplaneprogrammet för Orminge centrum antogs av kommunfullmäktige hösten 2015. Där står det att Orminge centrum ska vara tryggt, tillgängligt, levande och attraktivt för boende, besökare och företag. Det ska bygga vidare på och utveckla Orminges karaktär och identitet. Läs mer i programmet för Orminge centrum.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: