Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Orminge med omgivningar

Minst 1500 bostäder, lokaler för handel och andra verksamheter, utvecklad bussgata, ny infartsparkering, platser för rekreation med mera, finns med i planerna för Orminge centrum. Runt centrum planeras bland annat sportcentrum i Myrsjö, bostäder vid Telegrafberget och nedgrävning av kraftledningen.

Tove Mark

Tove Mark

Planarkitekt

Lisa Bergdahl

Lisa Bergdahl

Projektchef

Vad händer nu?

NYA PLATSER FÖR INFARTSPARKERING ÖPPNAR MÅNDAG 12 NOVEMBER VID ORMINGERINGEN

Den nya tillfälliga infartsparkeringen ”Fickan” ligger vid Ormingeringen 66–68, nära hållplatserna för buss 471, 444 och 446. Nu öppnar etapp 1 med plats för 110 bilar, samtidigt pågår arbetet med att färdigställa hela parkeringen som kommer att ha plats för 148 bilar.
Här hitttar du information om var du kan infartsparkera.

Omläggning av vattenledning på Edövägen

I höst och vinter lägger vi om vattenledningarna på Edövägen. Detta gör vi för att öka kapaciteten i ledningarna så att de klarar behoven som uppstår när Nybackakvarteret växer fram och hela Orminge utvecklas.

Vårt mål är att störa så lite som möjligt, men ibland kommer vi att behöva spränga bort berg där ledningarna ska ligga. Innan varje sprängning ljuder en varning med korta ljudstötar och efteråt ljuder en lång signal. Sprängningarna sker alltid vardagar under dagtid.
Arbetet kommer att pågå fram till årsskiftet.

JM blir ny samverkansentreprenör i Orminge

Det blir JM Entreprenad som får uppdraget av Nacka kommun och Nacka Vatten och Avfall AB att bygga vägar, torgytor, vatten- och avloppsledningar i Orminge.

Kontraktet är en så kallad samverkansentreprenad och omfattar flera stadsbyggnadsprojekt i Orminge. Uppdraget innebär att planera, projektera och bygga ut allmänna anläggningar, alltså vägar, torgytor, vatten- och avloppsledningar. Kontraktet mellan Nacka kommun och JM Entreprenad kan tidigast skrivas den 7 september då tiden för överprövning löpt ut.

En rad detaljplaneprojekt för utvecklingen av Orminge centrum startar kontinuerligt.

  • Först ut är Nybackakvarteret, där marken har anvisats genom anbudstävling. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2018.
  • Också inom projektet Knutpunkten har del av marken markanvisats genom en anbudstävling. Ett förslag till detaljplan ställdes ut för samråd 16 februari - 15 mars 2018. Tack alla som kom till Öppet hus och alla som lämnade synpunkter!
  • Det tredje detalplaneprojektet som startats i Orminge centrum är Sarvträsk och Ormingehus. Samråd pågick 28 maj - 2 juli2018. Tack alla som kom till Öppet hus och alla som lämnade synpunkter!

25 maj har vi varit på Ormingekarneval igen. Tack alla som kom förbi med frågor och synpunkter!

Detaljplaneprogrammet för Orminge centrum

Detaljplaneprogrammet för Orminge centrum antogs av kommunfullmäktige hösten 2015. Där står det att Orminge centrum ska vara tryggt, tillgängligt, levande och attraktivt för boende, besökare och företag. Det ska bygga vidare på och utveckla Orminges karaktär och identitet. Läs mer i programmet för Orminge centrum.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.