Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Orminge centrum

Orminge med omgivningar

Nära 2 000 bostäder, lokaler för handel och andra verksamheter, utvecklad bussgata, ny infartsparkering, platser för rekreation med mera, finns med i planerna för Orminge centrum. Runt centrum planeras bland annat sportcentrum i Myrsjö, bostäder vid Telegrafberget och nedgrävning av kraftledningen.

Terese Karlqvist

Terese Karlqvist

planarkitekt

Martin McCarthy

Martin McCarthy

Projektchef Boo

Johan Buhre

Johan Buhre

Kommunens projektledare

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Edövägen öppnar för dubbelriktad trafik. Måndagen den 25 september leds trafiken om på Edövägen för att åter bli en dubbelriktad väg. Helenbergsvägen kommer att stängas av. Anledningen är kommande mark- och ledningsarbeten på Helenbergsvägen. Flaggvakter kommer att finnas på plats för att dirigera om trafiken och säkerställa att trafikomläggningen sker tryggt och säkert

  I samband med att Kanholmsvägen breddas, kommer backstagsfundamenten till snedkabelbron att flyttas och omgestaltas. Befintliga fundament rivs och ersätts av två nya i betong. Till de nya fundamenten söker vi nu konstnärliga och kreativa förslag. Läs mer om hur registrering och ansökan går till för konstnärer och kreatörer.
 • I centrala parken förbättras klätterutrustning, grillplats och vattenlek, beräknas vara klart till hösten 2023.
 • Ny tillfällig gångväg har öppnat vid den avstängda bussgatan på Kanholmsvägen för att underlätta tillgängligheten i centrumområdet.
 • Preliminär planering för utbyggnaden i Orminge. Vill du veta mer om hur beräknande tidplaner ser ut för de olika delprojekten? Planeringen för utbyggnadsprojekt kan komma att ändras över tid. Här kan du läsa mer om utbyggnadsplanerna för Orminge centrum. (PDF-dokument, 448 kB)
 • Mark- och ledningsarbeten på Edövägen. För att förbereda för nya bostäder pågår lednings- och markarbeten på Edövägen. Arbetet kan förläggas under nattetid vilket skapar bättre förutsättningar för framkomlighet och minskar risken för olyckor.

  Arbetet på Edövägen innebär begränsad framkomlighet för biltrafiken i området men är ett viktigt led i att framtidssäkra och anpassa ledningar och gator i Orminge. Vi ber dig följa skyltning på plats och om möjligt välja annan väg. Vi vill också påminna om att det kan vara bra att planera sin resväg i centrumområdet i förväg, och gärna välja alternativ som att promenera, cykla eller åka kollektivt när det är möjligt.

  Tidplan för ledningsarbete på Edövägen Markarbetet beräknas starta maj 2023 och beräknas preliminärt klart i oktober 2023.
 • En tillfällig parkering har öppnat på grusplan straxt intill panncentralen. Den är öppen under tiden arbete pågår på Kanholmsvägen. 3 timmar fri parkering. Glöm inte P-skiva.
 • Bussgatan på Kanholmsvägen har tillfälligt flyttat. Arbetet med bussgatan på Kanholmsvägen omfattar även mark- och ledningsarbete för kommande byggnation av bostäder.

  Klart: Busstrafiken planeras flytta tillbaka till Kanholmsvägen i början 2025

  Här får du information om den tillfälliga bussgatans hållplatslägen (PDF-dokument, 177 kB)

  För information om tidtabeller och trafikläget i kollektivtrafiken Start | SL eller SL-appen.

 • En rad stadsbyggnadsprojekt för utvecklingen av Orminge centrum pågår. Se menyn till höger för detaljer kring de olika projekten.

Detaljplaneprogrammet för Orminge centrum

Detaljplaneprogrammet för Orminge centrum antogs av kommunfullmäktige hösten 2015. Där står det att Orminge centrum ska vara tryggt, tillgängligt, levande och attraktivt för boende, besökare och företag. Det ska bygga vidare på och utveckla Orminges karaktär och identitet. Läs mer i programmet för Orminge centrum.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: