Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Orminge centrum

Orminge med omgivningar

Nära 2 000 bostäder, lokaler för handel och andra verksamheter, utvecklad bussgata, ny infartsparkering, platser för rekreation med mera, finns med i planerna för Orminge centrum. Runt centrum planeras bland annat sportcentrum i Myrsjö, bostäder vid Telegrafberget och nedgrävning av kraftledningen.

Terese Karlqvist

Terese Karlqvist

planarkitekt

Martin Örblom

Martin Örblom

Projektchef Boo

Johan Buhre

Johan Buhre

Kommunens projektledare

Vad händer nu och i nästa steg?

  • En rad stadsbyggnadsprojekt för utvecklingen av Orminge centrum pågår. Se menyn till höger för detaljer kring de olika projekten.

Här får du en överblick över alla stadsutvecklingsprojekt i Orminge.
Orminge karta stadsutveckling. (PDF-dokument, 2,7 MB)

Höst- och vinterarbete i Orminge

Arbeten vid Utövägens förlängning är igång och det innebär att denna del av vägen avstängd för trafik. Under avstängningen kommer markarbeten att genomföras för att förbereda inför de nya kvarteren och den utbyggda bussgatan på Kanholmsvägen.

Hur påverkas trafiken till och från Orminge?

Istället för tre möjliga vägar till och från Orminge centrum kommer bara två vara öppna för trafik. Utövägen stängs av för trafik, Edövägen och Ormingeringen är öppna som vanligt. Hänvisningsskyltning finns på plats.
Se karta: Trafikomläggning Orminge (PDF-dokument, 131 kB)

Start: juni 2022
Klart: januari 2023

Arbeten som startar i höst och kommande vinter

När arbetet vid Utövägens förlängning är klart stängs bussgatan på Kanholmsvägen av för att byggas ut. I samband med detta öppnar en ny tillfällig bussterminal bredvid Toyota, januari 2023. Vi kommer gå ut med mer information när det är dags att börja använda den tillfälliga bussterminalen.

Muralmålningar i Orminge centrum

Under 2019 genomfördes en internationell muralmålningsfestival i Nacka - Wall Street Nacka. Festivalen bjöd in konstnärer från hela världen för att skapa ett utomhusgalleri där ett syfte är att skapa en vackrare och trivsammare utomhusmiljö. I Orminge finns två konstverk, ett på kyrkan och ett på parkeringsgaraget som tillhör BRF Edölandet.

Kyrkan Orminge muralmålning.jpgHuvudpartner Boo Församling i samarbete med Nacka kommun, konstnär Natalia Raks

Muralmålning garage Orminge.jpgHuvudpartner BRF Edölandet i samarbete med Nacka kommun, konstnär Amara Por Dios.

Nyheter

Nu smygöppnar vi den nya gång- och cykelsträckan utanför Myrsjöskolan

Bygget av en gång- och cykelväg är en del av kommunens cykelsatsningar och är en förlängning av gång- och cykelvägen längs med Mensättravägen.

Har du sett de nya busshållplatserna på Mensättravägen?

Hållplatserna är reglerhållplatser för bussarna och ersätter de tidigare platserna på Utövägen. Dessa hållplatser kommer inte användas för på- och avstigning.

Sommarens arbeten i Orminge

Nu startar arbeten vid Utövägens förlängning som innebär att denna del av vägen stängs av helt för trafik. Under avstängningen kommer markarbeten att genomföras för att förbereda inför de nya kvarteren och den utbyggda bussgatan på Kanholmsvägen.

Detaljplaneprogrammet för Orminge centrum

Detaljplaneprogrammet för Orminge centrum antogs av kommunfullmäktige hösten 2015. Där står det att Orminge centrum ska vara tryggt, tillgängligt, levande och attraktivt för boende, besökare och företag. Det ska bygga vidare på och utveckla Orminges karaktär och identitet. Läs mer i programmet för Orminge centrum.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: